Henrik Pedersen
Formand
Mail: hp.lundby@gmail.com
Mob. nr. 25352782

Aggersund Jagtforening
Næstformand og sekretær
Carl Ernst Jensen
Mail: erenst@post.tele.dk
Mob. nr. 22639146

Vesthimmerlands Jagtforening
Grønt råd
Mail: dalbram123@gmail.com
Mob. nr. 21654689

Aarsegnens Jagtforening
Morten Madsen
Mail: mbm@aejf.dk
Mob. nr. 61396706

Aars Jægerklub
Steen D Christensen
Mail: steen@mail.123.dk
Mob. nr. 30294183

Hvalpsund Jagtforening
Karl Buksti
Mail: yssil@live.dk
Mob. nr. 20628983

Ranum og omegns Jagtforening
Ulrik Holm
Mail: ulrikholm@rojagt.dk
Mob. nr. 23930081

Blære Jagtforening
Holck Spliid
Mail: poulholm@post.tele.dk
Tlf. nr. 98681551

NVH Jagtforening                          
Henrik Jensen
Mail: hj1971@mail.dk
Mob. nr. 40831528