Politisk arbejde

På disse sider finder du information om Danmarks Jægerforbunds politiske arbejde. Der er links til jægerforbundets natursyn, som er en vigtig del af fundamentet for Danmarks Jægerforbunds arbejde.

Du finder også jægerforbundets politiske målsætninger, som udvalg, hovedbestyrelse og administration arbejder efter i henhold til den besluttede prioriteringsrækkefølge.

Under punktet Aktuelle sager finder du et udsnit af de politiske sager, som forbundet arbejder med p.t. Ligesom der også findes et punkt for de sager, som vi betragter som afsluttede.

Alle jægerforbundets mange høringssvar er også samlet her. Endelig præsenterer vi nogle af de vigtigste politiske samarbejdsfora, nemlig Nordisk Jægersamvirke, FACE og Vildtforvaltningsrådet, samt viser vejen til at få politisk indflydelse ad de organisatoriske kanaler i forbundet.

Læs om: