Spørgeskemaundersøgelse vedr. sikkerhed

Ud over de anmeldte ulykker til jagtansvarsforsikringen antager vi, at der sker et antal ulykker hvert år, som afklares direkte imellem i de involveret jægere, uden at forsikringsselskabet inddrages. Disse ulykker og i særdeleshed alle såkaldte nærved-ulykker, som heller ikke bliver indberettet, vil vi rigtig gerne høre mere om, så vi kan lære af dem.

I den forbindelse har Danmarks Jægerforbund udarbejdet en række spørgsmål, som vi håber at du vil bruge et øjeblik på at besvare. Det gør du ved at klikke i linket herunder, som bringer dig videre til vores spørgeskema. Besvarelsen er naturligvis anonym.