Nye test og prøver til alle jagthunde

Med en række nye test og prøver sætter DJ en ny standard for jagthundetræning. De nye test og prøver er for alle jagthunde, de tager afsæt i hundens udvikling, og de er skabt til at passe ind i jagtforeningernes eksisterende træningstilbud.

Tekst: Stig Egede Hansen, formand for DJ's jagthundeudvalg

Tilbage i 2021 igangsatte jægerforbundets jagthundeudvalg arbejdet med en tydelig strategi for træning af alle jagthunde. Målene blev klart defineret fra start, og med stor virkelyst kastede organisationen sig over arbejdet med at virkeliggøre disse. Arbejdet har været funderet i jagthundeudvalget, hundeaktivitetsudvalget og i sekretariatet, men har også involveret medlemmer og tillidsfolk, der har bidraget til resultaterne igennem arbejdsgrupper og dialogmøder.

Målene i hundestrategien

  • DJ er en organisation for alle jagthunde i Danmark
  • Vi skal sikre, at jagthundeindsatsen målrettes bredden blandt medlemmerne
  • Vi skal sikre flere og bedre uddannelsestilbud for medlemmer med jagthunde
  • Vi skal skabe grundlag for øget medlemstilgang igennem jagthundeaktiviteter (herunder test og prøver) i jagtforeningerne.

Metoderne til at nå målene er mange, og en god del af disse er vi langt fremme med, mens andre stadig er på vej.

Jagtforeningernes rolle

En hjørnesten i jagthundearbejdet er den store indsats, der sker i jagtforeningerne. Den positive udvikling, de mange frivillige instruktører bidrager til, skaber værdi for både medlemmer – og for mange helt almindelige hundeejere. Det kan vi være stolte af, for det beviser, at vi uddanner hundene og deres ejere på hundens præmisser.

Omkring 400 ud af jægerforbundets cirka 860 jagtforeninger har tilbud om undervisning af jagthunde.

Til at sikre lokalt forankret rådgivning, sparring og efteruddannelse er der fundet et stærkt team af forbundsinstruktører. Deres funktion er at understøtte de lokale instruktører, og vi ser mange eksempler på, at det virker, når en forbundsinstruktør med ild i øjnene bringer ny motivation og inspiration med sig.

Den røde tråd

Nu er næste skridt klar, og de nye test og prøver er offentliggjorte. Med de nye test og prøver er der en rød tråd gennem aktiviteterne i jagtforeningerne, jagthundeuddannelserne og de mange frivilliges arbejde. I udviklingsarbejdet har vi haft fokus på, at vores tilbud er for alle. Ligeledes har vi ønsket at skabe en øget bevidsthed om hundens udvikling, og at der tages størst muligt hensyn til dette i jagthundearbejdet generelt.

To af de offentliggjorte test og prøver er velkendte. De har fået et ansigtsløft, men kravene er de samme. Resten er nye, og derfor vil 2023 blive året, hvor vi implementerer, afprøver, evaluerer og evt. tilretter.

Vejledende videoer

Der er allerede flere jagtforeninger, der ønsker at hjælpe med at afprøve testene og prøverne i praksis. I den forbindelse vil der blive udarbejdet forklarende og vejledende videoer med interview af både deltagere og dommere. Alt sammen for at vi kommer bedst muligt fra start.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til arbejdsgruppen for nye test og prøver, og en lige så stor tak til arbejdsgruppen for deltager- og dommervejledninger samt de frivillige medlemmer, instruktører og tillidsfolk, der har givet input.

Har du spørgsmål til testene eller prøverne, så kontakt jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaard på 88 88 75 04 eller på odh@jaegerne.dk