Strategisk udvikling af jagtforeninger

Strategisk udvikling af jagtforeninger er et valgfrit modul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Formål og indhold

At give deltagerne mulighed for arbejde med strategi, som et målrettet værktøj for udvikling af jagtforeningen.

Med afsæt i egne erfaringer og udfordringer introduceres strategiske arbejdsmetoder, og der arbejdes med konkrete cases fra egen jagtforening.

 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.