Regler for jagt i udlandet

Hvert år rejser et stort antal danske jægere på jagt i udlandet. Men reglerne for jagt i udlandet kan være svære at gennemskue, og kun sjældent kan du finde dem på dansk.

Er du en af de jægere, der selv planlægger jagtrejsen frem for at købe en færdig pakke, kan du her finde en række gode råd om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at komme på jagt i Sverige, Tyskland, Norge og Finland.

Søger du oplysninger om reglerne for jagtudøvelse i andre lande end i Sverige, Norge, Findland eller Tyskland henviser vi til det pågældende lands ambassade eller konsulat her i Danmark. Da lovgivning ændres med forskellige intervaller er ambassaden eller konsulatet for det pågældende land, det rigtige sted at rette henvendelse, da de har en forpligtelse til at kende egne regler, herunder reglerne om jagtudøvelse.

Har du brug for den lovpligtige jagtansvarsforsikrings betingelser på dansk, engelsk, tysk eller fransk, findes de her på Trygs hjemmeside. 

Hjemtransport af jagttrofæer fra udlandet

Du kan læse meget mere om reglerne for få jagttrofæer hjem fra udlandet, samt gode tips til at få det gjort forsvarligt på disse sider.

 • Regler for jagt i Sverige

  Vil du som dansker på jagt i Sverige, skal du - ligesom de svenske jægere - betale en årlig vildtplejeafgift.

  Afgiften gælder for ét år ad gangen (1. juli til 30. juni det følgende år.)

  Vildtplejeafgiften er pt. på 300 svenske kroner.

  Naturvårdsverket har en hjemmeside, hvor du blandt andet kan betale dit "jaktkort", når du er registreret som bruger. For at registrere dig og få adgang til siden skal du have en email-adresse.

  Når du har registreret dig, kan du betale dit "jaktkort" med VISA eller Mastercard.

  Du kan også tjekke, om dit jaktkort er betalt samt registrere dig til jagt på ulv og los.

  Husk at printe jagtkortet ud og medbring det under jagten. Læs mere om det statslige jagtkort her. 

  OBS: Vi har modtaget henvendelser fra folk, der oplever at Naturvårdsverkets betalings side ikke fungere. Oplever du det, kan du her på deres hjemmeside læse, hvordan du laver en direkte overførsel til dem.

  Hvordan får jeg jagtvåben med til Sverige?

  De svenske myndigheder forlanger, at du tolddeklarerer våben og ammunition både på vej ind og ud af Sverige. 

  Dette kan gøres ved at holde ind i tolden både ved ind- og udrejse, men det letteste er at gøre det over internettet, hvilket accepteres fuldt ud af myndighederne.

  Her kan du tolddeklarere på Tullverkets hjemmeside (Husk, at du senest 20 dage efter udrejse skal afregistrere våbnene via det link du får tilsendt i forbindelse med deklarationen). 
  Såfremt du ikke afregistrerer våbnene inden for denne periode låses hjemmesiden og du er efterfølgende nødt til at kontakte Tullverket personligt.

  Ud over tolddeklareringen skal du altid medbringe gyldigt dansk jagttegn, evt. riffeltilladelse samt gyldigt EU-våbenpas (hvis ikke du har et gyldigt EU-våbenpas kan du alternativt udfylde en tolddeklaration (se mere her).

  Hvordan får jeg hunden med til Sverige?

  Du kan få din hund med til Sverige, når den lever op til følgende krav:

  • Gyldig ID-mærkning
  • EU kæledyrspas
  • Gyldig rabiesvaccination (Sverige accepterer kun dyr, der tidligst er vaccineret, når de er tre måneder gamle, og de kan tidligst indføres 21 dage efter første vaccination).

  Ved passage af grænsen skal du anmelde hunden. Dette skal ske rent fysisk, og er der ingen toldere til stede, skal anmeldelsen ske på den nærmeste såkaldte tullklareringsexpedition eller via den til formålet opsatte telefon ved grænseovergangen ved at ringe til det telefonnummer, som er opgivet på stedet.

  Hunden skal ligeledes anmeldes, selvom du blot har den med på transitrejse gennem Sverige - eksempelvis til eller fra Bornholm.

  Læs evt. artiklen "Transport af hund til Sverige" af Max Steinar.

 • Regler for jagt i Tyskland

  Skal du på jagt i Tyskland, kan det være nødvendigt at tegne en tysk jagtforsikring som tillæg til den danske jagtforsikring, idet de tyske myndigheder i visse delstater ikke fuldt ud anerkender den danske jagtforsikring.

  En af årsagerne er, at den danske jagtforsikring kun dækker i forbindelse med afgivelse af skud under jagt og ikke i forbindelse med transport og øvrig omgang med våben før og efter jagten, samt at dækningsbeløbet kan overstige det som dansk jagtforsikring dækker.

  Først når du har dokumenteret, at du har en forsikring, der dækker, kan du få udstedt et gyldigt tysk jagttegn.

  Hvordan får jeg tysk jagtforsikring?

  Der er mange forsikringsselskaber i Tyskland, som tilbyder en gyldig jagtforsikring, så undersøg markedet grundigt, hvis du ønsker den bedste og billigste forsikring.

  Vi har for eksempel hørt fra medlemmer med erfaringer fra Meden forsikringer, og vi har selv udarbejdet en vejledninger til at udfylde blanketterne fra Gothaer Versicherungen:

  Udfyld den ønskede blanket og send efterfølgende blanketten pr. fax, brev eller mail til forsikringsselskabet (en anden jæger kan i givet fald godt underskrive på vegne af forsikringstageren). Husk at beholde en kopi.

  Adressen er:

  Gothaer Versicherungen
  z.H. Axel Richter
  Norderstr. 103
  D-24939 Flensburg

  Telefon: 0049-0461-24806
  Fax: 0049-0461-13207
  Mobil: 0049-0174-7465675
  E-mail: axel.richter@gothaer.de

  Cirka 10-14 dage efter indsendelse og betaling modtager du din originale forsikringspolice fra Gothaer Versicherungen.

  Vær opmærksom på, at du modtager et indbetalingskort sammen med de forsikringspapirer, man efterfølgende modtager pr. post fra Gothaer Versicherung. Også selv om man allerede har indbetalt kontant eller ved bankoverførsel. Det er en fast standardprocedure, som ikke kan undgås. Har du allerede betalt, skal du naturligvis bare se bort fra denne opkrævning.

  Vi er endvidere blevet gjort opmærksomme på, at hvis du tegner en årsforsikring hos Gothaer vil denne automatisk fortsætte næste år med efterfølgende opkrævning, med mindre du opsiger den 3 måneder før udløb. Tegner du kun forsikring for 14 dage, ophører den automatisk.

  Hvordan får jeg tysk jagttegn?

  Efterfølgende skal du - uanset om det er første gang, du skal have lavet et tysk jagttegn eller om du blot skal have forlænget et eksisterende - sende en kopi af den side i dit pas, hvor fotoet og underskriften er samt en kopi af dit gyldige danske jagttegn til de tyske myndigheder. Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt med et midlertidigt dansk jagttegn.

  Er det et nyt tysk jagttegn, du skal have lavet, skal der også bruges et foto – gerne i pasformat.

  Der er mange steder i Tyskland, som kan udstede jagttegn, et af dem er:

  Stadt Flensburg 
  Untere Jagdbehörde
  Att: Heidemarie Strunz/Bettina Thietje
  Rathausplatz 1
  D-24937 Flensburg

  Det er også muligt at møde personligt op på rådhuset i Flensborg. I så fald skal du henvende dig i kontor nummer 712 eller 714 på 7. etage. 

  Kontoret kan også kontaktes på tysk på telefonnummer:

  • Ordnungsverwaltung Telefon: + 49 (461) 85 10 07 eller
  • Untere Jagdbehörde Telefon: + 49 (461) 85 15 74
  • Telefax: + 49 (461) 85 75 29 92
  • E-Mail: waffen-jagdbehoerde@flensburg.de

  Vigtige ændringer vedrørende udstedelse af jagttegn til udlændinge pr. 01.01.2018

  • Fremover vil kun fuldstændige ansøgninger modtages.
  • Såfremt ansøgningen er ufuldstændig returneres alle dokumenter.
  • Såfremt kvitteringen fra forsikringsselskabet mangler optages der ingen kontakt til forsikringsselskabet.
  • Venligst overfør eller medbring gebyret i passende beløb – der skal ikke vedlægges returporto.

  Disse foranstaltninger er nødvendige for at afkorte Deres ventetid og for at kunne behandle alle ansøgninger hurtigst muligt.

  De har brug for følgende dokumenter:

  • Pas, evt. som kopi
  • Gyldigt dansk, norsk eller svensk jagttegn, evt. som kopi
  • Det grønne (tyske) jagttegnhæfte eller et pasfoto
  • Dokumentation for en tysk jagt-ansvarsforsikring (Jagdhaftpflichtversicherung) og en kvittering på betaling af forsikringen. Både overførselsdato og forsikringsnummer skal fremgå af kvitteringen.
  • Gebyr: 14-dages-jagttegn 25,00 € års-jagttegn (1. april - 31. marts) 70,00 € Der modtages kun kontante Euro.

  Åbningstider:
  Mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08:30 - 12:00
  yderligere torsdag eftermiddag kl. 14:00 - 17:30
  Tirsdag lukket

  Der skal forventes minimum 14 dages ekspeditionstid på årsjagttegn, så det er udelukkende 14-dages jagttegn, der kan udstedes ved personligt fremmøde.

  Hvordan får jeg jagtvåben med til Tyskland?

  Tyskland accepterer fuldt ud det europæiske våbenpas, og det betyder, at du frit kan rejse ind i Tyskland med riffel- og haglvåben, når blot du har gyldigt dansk jagttegn, riffeltilladelse og et opdateret og gyldigt våbenpas.

  Til gengæld skal du være opmærksom på, at tyskerne har nogle strenge krav omkring transport af jagtvåben.

  Dit våben SKAL opbevares i en lukket og låst beholder. Det er dog ikke nødvendigt, at våbnet skal opbevares i en egentlig sikkerhedskuffert eller lignende. Det er fuldt tilstrækkeligt, at dit våben opbevares i for eksempel et almindeligt våbenfoderal, hvor der er sat en hængelås i lynlåsen, således at våbnet ikke umiddelbart er tilgængeligt.

  Desuden lægges der vægt på, at våbnet ikke kan gøres skudklart med få greb. Det betyder i praksis, at der ikke må være patroner i magasinet. Det anbefales at ammunitionen opbevares uafhængigt af selve våbnet under transporten.

  Våbnet betragtes også som passende opbevaret under transport, hvis det opbevares i et aflåst bagagerum, hvor der kun er adgang gennem bagklappen. Det vil sige at bagagerummet i stationcars og mange firehjulstrækkere, hvor man nemt kan skaffes adgang til bagagerummet fra førerkabine eller passagerpladser, ikke kan bruges til sikker transport.

  Skal du gennem Tyskland med dit våben, er det vigtigt at sørge for, at de er bag lås og slå under køreturen, enten i et aflåst etui, i en aflåst våbenkuffert eller i et aflåst bagagerum.

  Er lyddæmper tilladt i tyskland?

  Antallet af tyske delstater, der acceptere/tillader brug af lyddæmpere på jagt er støt stigende og det forventes at alle delstater godkender lyddæmpere til jagt over de næste par år.

  Udfordringen for danske jægere er ikke så meget at anvende lyddæmperen i de nedenstående tyske delstater, men derimod at transportere dem derned.

  I forhold til transport af lyddæmper, så kan vi som bekendt ikke få dem skrevet i EU-våbenpasset og skal derfor lave deklarationer på dem.

  I praksis betyder det, at du over for henholdsvis de danske og tyske toldmyndigheder skal deklarere, at du bringer lyddæmperen ud og ind af de pågældende lande.

  I forhold til de danske toldmyndigheder kan du finde en vejledning  her på hjemmesiden (KLIK HER og vælg øverste punkt).

  I forhold til de tyske toldmyndigheder skal du kontakte politiet i den pågældende delstat (KLIK HER), da det er op til hver delstat hvorledes man ønsker at forvalte det.

   Det er i dag tilladt at anvende lyddæmper til jagt i flg. delstater i Tyskland:

  • Mecklenburg-Vorpommern
  • Saarland
  • Rheinland-Pfalz
  • Baden-Württemberg
  • Bayern
  • Brandenburg
  • Hessen
  • Mecklenburg-Vorpommern

   Hygiejneuddannelse for jægere

  Danmarks Jægerforbund er bekendt med, at flere danske jægere er blevet mødt med et krav om gennemførelse af et veterinært hygiejnekursus, der kvalificerer kursisterne til det, der i Tyskland kaldes ”kundigen Person”.

  Der er ikke noget krav om, at man skal have gennemført dette kursus for at indløse et tysk jagttegn.

  Til gengæld kan en tysk jagtudlejer finde på at stille krav om denne uddannelse og afvise jægere, der ikke har gennemført kurset. Man er altså som dansker nødt til hos jagtudlejerne at forhøre sig om vilkårene.

  Dokumentation for skydeprøve

  På visse revirer i Tyskland (primært i statsskovene) er der krav om, at jægerne aflægger en årlig skydeprøve, før de kan komme på jagt.

  Forhør dig derfor hos din rejsearrangør eller hos jagtudlejeren for nærmere oplysninger om kravene til denne prøve og dokumentationen herfor.

  Blyfri ammunition

  I Tyskland er det flere steder et krav, at der skydes med blyfri riffelammunition.

  Reglerne varierer fra delstat til delstat, så forhør dig hos din jagtudlejer/udbyder, inden du tager på riffeljagt i Tyskland.

 • Regler for jagt i Norge

  Ønsker du at jage i Norge, skal du ligesom nordmændene betale en årlig jægerafgift til staten.

  Du skal derudover dokumentere, at du har tilladelse til at drive tilsvarende jagt i Danmark,. Det betyder, at du kun kan jage med riffel, såfremt du har et dansk jagttegn med teksten "Riffelprøve bestået" eller "Riffeljagt tilladt" påskrevet.

  Nordmændene tilbyder to typer jagttegn (jegeravgiftskort). Et der kun giver tilladelse til at jage småvildt, og et andet der giver tilladelse til at jage både små- og storvildt. Danske jægere, der ønsker at jage storvildt i Norge, skal således være indehaver af et dansk jagttegn med teksten "Riffeljagt tilladt" eller Riffelprøve bestået".


  Det norske jagttegn er gyldigt fra 1.4.-31.3.

  Hvordan får jeg norsk jagttegn?

  Send en kopi af dit gyldige jagttegn samt oplysning om hvilken type jagttegn, du ønsker til:

  Jegerregisteret
  N-8910 Brønnøysund
  Norge

  Oplysningerne kan også mailes til: jegerregisteret@brreg.no eller faxes på følgende nummer: 0047-75 00 79 50.

  Husk at angive navn, fødselsdato og postadresse.

  Du får efterfølgende dit norske jagttegn tilsendt, og dette kan betales via Jegerregisterets hjemmeside, hvor man kan betale med visa og mastercard.

  Jegerregisteret kan kontaktes på tlf.: 0047-75 00 79 99 eller e-mail: jegerregisteret@brreg.no

  Hvordan får jeg våben med til Norge?

  Du kan uden særlig tilladelse, og uden at stoppe i tolden for deklarere, rejse ind i Norge med våben og ammunition, såfremt du er i besiddelse af et gyldigt europæisk våbenpas og under forudsætning af, at du højst skal være i Norge i tre måneder.

  Det er dog en betingelse, at du rejser ind i landet for at deltage i jagt eller konkurrenceskydning, og du skal kunne dokumentere, at du for eksempel har adgang til et jagtterræn eller skal deltage i en skydekonkurrence.

  Desuden er du forpligtiget til at fremvise våben og våbenpas, såfremt politiet, statens naturopsyn eller andre relevante myndigheder forlanger dette.

  Husk i øvrigt altid at medbringe gyldig dansk jagttegn, norsk jegeravgiftskort, våbentilladelse samt godkendt legitimation (for eksempel kørekort eller pas).

  God tur!

   

 • Regler for jagt i Finland

  For at få finsk jagttegn skal en udenlandsk jæger dokumentere, at han eller hun har tilladelse til at drive jagt i sit hjemland. Denne dokumentation skal forelægges den lokale jaktvårdsförening i Finland, der herefter bestiller et indbetalingskort fra jæger-registret. Efter betaling fungerer kortet som jagttegn.

  Jagttegnet er gyldigt i ét år fra 1. august til 31. juli det efterfølgende år. Til jagttegnet, der rettelig er en vildtplejeafgift, er tilknyttet en jægerforsikring. Den erstatter i tilfælde af personskade forvoldt ved brug af skydevåben under jagt. Forsikringen gælder udelukkende i Finland og kun så længe, det finske jagttegn er gyldigt. Den forsikring, der er tilknyttet det danske jagttegn, gælder generelt i hele Europa og træder således til, hvis forsikringsdækningen i Finland af en eller anden grund ikke måtte virke.

  For at jage storvildt (råvildt og opefter) i Finland skal en udlænding have aflagt skydeprøve med jagtriffel. Dette kan ske i hjemlandet, men skal i så fald dokumenteres, således at finsk vidnesbyrd kan udfærdiges. Er der ikke aflagt skydeprøve i hjemlandet, kan det ske i Finland.
  Adresser og andre oplysninger findes på: www.riista.fi

  Jagt på Ålandsøerne kræver særligt jagttegn. Nærmere oplysning hos Ålands Landskapsstyrelse ved jagtforvalter Roger Gustavsson.
  E-mail: roger.gustavsson@regeringen.ax

En verden af jagtmuligheder

Få inspiration og nyttig viden til din jagtrejse i vores tillæg til Jæger 1/2018, Jagtrejser: En verden af muligheder.