Årsmøde 2024

Kredsens årsmøde i kreds 1

16. marts - Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst.

Indtegning og morgenkaffe fra kl. 8.30 - mødet starter kl. 9.30.
Pris pr. deltager er 200,- kr. som dækker morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Tilmelding er nødvendig - du skal tilmelde dig her (senest 8. marts).

DAGSORDEN ÅRSMØDE KREDS 1 Hent PDF her

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af stemmetællere.

 3. Beretning om kredsens virksomhed v/Kredsformand Grethe Jakobsen
  - Spørgsmål og godkendelse af denne
  - Umiddelbart koordinatorernes beretninger samt spørgsmål hertil.
  - Godkendelse af koordinatorernes beretninger.

 4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug v/Kredskasserer Regnar Bæk

 5. Natursyn – v/Anders Poulsen

 6. Orientering administrationen og Hovedbestyrelsen
  - Karen Friis, direktør
  - Claus Lind Christensen,
  Formand for Danmarks Jægerforbund og  Hovedbestyrelsen
  - Leif Bach, Næstformand Hovedbestyrelsen

 7. Indkomne forslag  (Ingen indkomne forslag)

 8. Valg af Kredsformand (Indkomne kandidater: Grethe Jakobsen)

 9. Eventuelt. 

Indlæg fra Danmarks Jægerforbunds Jesper Brixen -
Hvordan styrker vi det frivillige arbejde.

I mødet er indlagt naturligt pauser

Under årsmødet er der uddeling af hædringer. Formanden for Danmarks Jægerforbund og direktøren deltager i.

Hvem kan deltage og hvem kan stemme til årsmødet?

Alle medlemmer i Kreds 1 kan deltage i årsmødet, dog er følgende stemmeberettigede til Kredsens årsmøde:  Kredsbestyrelsen, Jægerrådsformænd, fagkoordinatorer udpeget af Kredsen og derudover én repræsentant for hver forening for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.
Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

Vi glæder os til at se jer
På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen
Kredsformand

Beretninger fra koordinatorerne: (beretninger er undervejs og opdateres løbende)

·         Friluftsrådet Himmerland/Aalborg

·         Friluftsrådet Vendsyssel

·         Jagthornskoordinator

·         Reguleringskoordinator, herunder Vendsyssel og Thy

·         Reguleringskoordinator Himmerland

·         Vildtplejerådgiver

·         Webkoordinator

·         Uddannelseskoordinator

·         Flugtskydningskoordinator

·         Nyjægerkoordinator

·         Buekoordinator

·         Riffelkoordinator

·         Jagtstikoordinator

·         Strand og Havjagtkoordinator

·         Hundekoordinator

·         Hjortevildtforvaltning Himmerland

·         Hjortevildtgruppen Nordjylland