Årsberetning fra de enkelte koordinatorer for året 20-21 vil vises nedenfor
________________________________________________________________________

Tryk på nedenstående link for at se Finns beretning


Beretning fra Flugtskydningskoordinator kreds 6.

 

 

 

Beretning til kredsmødet 2022

Tom Buxbom

Buekoordinator

Årsberetning.

Det var jo covid 19 lorte sæson. Jeg vil starte med at sige at jeg er glad for at være buekordinator i kreds 6 igen,i kredsen er der ikke sket så meget i 2021.Men 2022 skulle gerne være året hvor der skal ske en masse,vi har nu fået  indkøbt buer,pile og skiver til kredsen. Så jeg er rustet til at tage rundt i kredsen vise buejagten til jer og i  selv kan prøve kræfter med den. Ring eller skriv hvis det har jeres interesse.I 2021 fik vi stablet et godt aktivitetsudvalg på benene og et bue politisk udvalg.Der arbejdes på højtryk at få et godt buenetværk op at køre hvor der vil blive månedlige møder.Vi vil prøve at lave kreds skydninger som vi har med riffel og hagl.Det var alt for denne gang træk og slip.

Mvh Tom Buxbom.

                                                                                                                                                         

 

___________________________________________________________

Susan Jørgensen Friluftsrådskoordinator

Friluftsrådskoordinator 2021 – Næstved, Slagelse og Sorø kommuner

 

2021 var også præget af corona. Således blev kredsmødet først afholdt i juni 2021

Det var første kredsmøde hvor Friluftsrådets nye struktur skulle forsøges implementeret.

På kredsmødet blev jeg valgt som kommune ansvarlig for Næstved kommune. Det betyder også at jeg repræsenterer Friluftsrådet i Næstved kommunes Naurråd.

Som et led i Friluftsrådets nye struktur er det tanken, at der skal nedsættes lokale temagrupper. Alle der er medlem af en organisation under friluftsrådet kan deltage i temagrupperne. 

Det har vist sig at være vanskeligt at skabe interesse for temagrupperne og få gang i arbejdet.

Det skyldes nok også til dels at der ikke er nogen egentlig registrering af hvem, der lokalt repræsenterer de forskellige organisationer under friluftsrådet.

Jeg har i den forbindelse påtaget mig at være tovholder på en eventuel temagruppe, der skal beskæftige sig med naturparker og naturnationalparker i de tre kommuner friluftsrådets kreds 16 dækker.

Friluftsrådet og Dyrenes Beskyttelse deles om pladserne i de lokale hjortevildtgrupper. I hjortevildtgruppen for Sydsjælland tilfalder pladsen Dyrenes Beskyttelse. Da dyrenes Beskyttelse ikke kunne stille med en kandidat indtrådte jeg fra sommeren 2021 i gruppen.  Gruppens sekretariat er placeret hos Naturstyrelsen Midtsjælland. Kommissoriet omfatter forvaltning af kronvildt og dåvildt.

Der afholdes kredsmøde i Friluftsrådets kreds 16 tirsdag den 29. marts 2022 i Sorø, hvor alle, der er medlem af en organisation under Friluftsrådet har adgang. Her vil der være mulighed for dels at møde repræsentanter for Friluftsrådet og dels at tilmelde sig temagrupper og derigennem få indflydelse på det lokale friluftsliv.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Frivillige jagtprøver Torben Nielsen

Frivillige Jagtprøver

Beretning kredsmødet 2022

Torben Nielsen

. Beretning vedrørende frivillige jagtprøver i kreds 6 i år 2021, er at alle prøver blev aflyst, p.g.a. corona. beklager.

Mvh. Torben.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Niels Hardy Henriksen

Beretning om hundeaktiviteter i kreds 6, sæson 2021

 Vi startede ud i kredsen med at afholde DJ´s  forårs-kvalitetsmarkprøve på Gunderslevholm. Der blev stillet 20 hunde og præmieret 7. Så det var en fin præmiegrad denne dag.

Derefter gælder det igen en  DJ forårsvindeklasse som også afholdes på Gunderslevholm. Der blev oprette 3 hold og præmieret 6 hunde. En vellykket dag og godt med vilde agerhøns på terræn.

Endnu en forårsmarkprøve afholdes på Gunderslevholm i starten af april. 21 stillede hunde på 2 hold og de 8 hunde blev præmieret. Godt med fugle denne dag og velgående hunde.

Vi slutter forårsmarkprøverne af d. 9, april med en forårs-kvalitetsmarkprøve på Gunderslevholm. Hele 30 hunde blev stillet og 6 hunde blev præmieret. Igen i fint terræn med rigtig mange vilde fugle.

Alt i alt et fint år trods alt. Der har været fint med fugle på de terræner der har været anvendt, og terrænet har været af passende varierende kvalitet og størrelse. Der er ud af de 95 stillede hunde blevet præmieret 27 hunde med henholdsvis 1., 2.- og 3. præmie. Og vinderklasseplacering Det giver en præmiegrad på 28%, som er rigtig flot.

Vi fik desuden afholdt 2 udvidet apporteringsprøver i kredsen igennem sommer.  På Gunderslevholm stillede 30 hunde og de 20 bestod enten DJ apporteringsprøve eller Udvidet apporteringsprøve.  I Stenlille blev der stillet 30 hunde til prøven og de 19 bestod.

Racedysten blev afhold i Stenlille hvor Arne Nielsen bar arrangementet godt igennem til alles tilfredshed. 

Efter sommerferien blev efterårssæsonen startet op, og der blev igen afhold markprøver i kredsen.

Vi starter med en kvalitetsprøve på Gunderslevholm d. 9. sep, hvor der stillede hele 30 hunde. Der blev præmieret 6 hunde. Fint med fugle på gode terræner.

Så afholdes der en Kvalitetsmarkprøve i Lynge, hvor der stillede 15 hunde og præmieret de 10 hunde. Utrolig flot præmiegrad ved denne prøve.

Der blev afhold kvalitetsmarkprøve på Gunderslevholm hvor 20 hunde stillede og 6 blev præmieret. Fint resultat med gode roemarker til hundene.

Så kommer vi til DJ´s efterårsvinderklasse som afholdes på Gunderslevholm. I alt 24 hunde blev stillet på 3 hold. 6 hunde blev præmieret. Gode roemarker med passende antal fasaner hele vejen rundt i området. Enkelte flokke agerhøns blev også observeret.

Da er var stor efterspørgsel på flere vinderklasseprøver, blev det besluttet at afholde en efterårsvinderklasse d. 24. oktober efter DM på Gunderslevholm. 16 hunde blev afprøvet og 5 blev placeret på en rigtig god dag med gode terræner. Både roemarker og efterafgrøder gav godt med fugle. En rigtig efterårsprøve med rette temperatur og velflyvende fasaner.

Der var også efterspørgsel på en kvalitetsprøve på falderebet. Der blev derfor oprette en ÅK og UK prøve på Gunderslevholm med 2 hold . 14 hunde stillede og de 5 hunde blev præmieret en fin dag i midten af november.

I alt 104 hunde stillede på efterårs-markprøverne og de 28 hunde blev præmieret eller placeret. Det giver en præmiegrad på 27%. Meget fint resultat.

Der er også blevet afholdt Schweissprøver i kredsen.  I alt 6 schweissprøver blev afholdt i Jyderup. Desværre blev den sidste prøve i december delvist aflyst pga sne ved de korte spor, men blev afprøvet hunde ved de lange spor, da sporene blev udlagt inden der kom sne. 

 Alt i alt et rigtig godt prøveår i kredsen. Da der er uvished om fremtidige prøver i DJ regi, er der ikke planlagt markprøver til efterårssæsonen. Der vil dog stadig blive planlagt apporteringsprøver og schweissprøver m.m.  i DJ-regi. Der kommer en DJ apportering og Udv. Apportering i slutningen af juni på Gunderslevholm.

Tak til alle prøveledere, terrænledere, hjælpere og stifindere m.m. i Kreds 6, for at i var med at gennemføre nogle gode prøver for en masse hundeejere.

Med venlig hilsen
Niels Hardy Henriksen
Hundekoordinator

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Til Kredsmødet kreds 6 -2022

Til Kredsmødet kreds 6 -2022

Web Koordinator – Beretning for året 2021

Frank Lilholm Pedersen

Det sidste år har jo som de sidste par år været noget atypisk, det har jo været meget præget af Corona situationen der jo har forhindret mange fysiske møder og andre arrangementer, dermed bliver kontakten til kredsbestyrelse og koordinatorer jo noget distanceret, det gør ikke tingene lettere.

Året 21-22 har også været præget af en del udskiftninger på en række betydende poster i kredsen, hvilket jo har betydet at en del funktioner jo stort set skal genstartes.

I den situation kan man så sige at internettet, med dets mange funktioner jo gør, at meget arbejde alligevel kan udføres, om ikke som normalt, men alligevel på en fornuftig måde.

I rollen som webkoordinator føler jeg det har været måske vigtigere end tidligere, at hjemmesiden har været brugt til at orientere medlemmerne om situationen i forbindelse med aflysninger, nye møder, valg via nettet osv.

Min opgave her har været, og er fortsat, i tæt kontakt med kredsformand og kredsbestyrelse og koordinatorer at opdatere siden løbende, så persongalleriet er rigtigt og øvrige informationer og oplysninger er let at finde og ikke alt for gamle. Om det er lykkedes må brugerne bedømme.

Et stadigt ønske er dog, at medlemmerne og andre brugere, ville bidrage lidt mere med relevante oplysninger til brug for hjemmesiden

Med ønsket om et godt kredsmøde 2022

Frank Lilholm Pedersen
Webkoordinator

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermed beretning fra Jagthorn i kreds 6

Jagthorn i kreds 6, 2021 og 2022

Jagthorn har på samme måde som andre grene i Jægerforbundet været besværligt gjort af Covid 19 .

Dueligheds prøver og Forbundsmesterskaberne har været aflyst i 2 år nu.

Ude i foreningerne har forsamlingsforbundet næsten stoppet al fælles træning. Mange af de jagter hvor jagthornsblæserne deltager i er også enten blevet aflyst eller man har skåret kraftigt ned på deltagerne.

Først i januar 2022 er der kommet gang i fællesblæsninger igen.

Vi håber at alt kommer i gang igen og vi er nu ved at planlægge duelighedsprøverne i 2022 og FM 2022.

 

  1. Ang. jagthornsblæsning til kredsmødet har jeg et foreløbigt ja fra Jens Langhoff fra Nakskovblæserne. Han giver endelig besked efter møde med gruppen på mandag .

 

Hilsen

Henrik Kjærside

Jagthornskoordinator kreds 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyjægerkoordinator kreds 6

Kommer snart

 

 

 

Vildtplejerågiver Kreds 6

Der er ikke så meget nyt fra vildtplejerådgivningen. 

Jeg hjælper folk med at søge planter fra vildtplantningsordningen og tilskud til etablering af søer. Det meste forgår over mail og telefon…

Jeg har ikke været ude i denne sæson med foredrag. Men jagtforeningerne er jo altid velkommen til at gribe fat i mig, hvis de mangler inspiration på en klubaften

---

Med venlig hilsen

Mikael Kirkhoff Samsøe
Cand. Agro.