Årsberetning fra de enkelte koordinatorer for året 22-23 vil vises nedenfor
________________________________________________________________________Se beretning fra flugtskydningskoordinator

 Se Finns beretning

 

Beretning til kredsmødet 2023Tom Buksbom

 

Års referat for buerne i kreds 6                                lørdag den 21/1-2023

 

Kredsen har et godt samarbejde med næsten alle buekoordinatorerne i landet.

Og forventer helt sikker at det samarbejde vil blive bedre som tiden går.

 Vi har afhold fælles kredsmesterskab på Bondegården hos Bo Simonsen, i Fuglebjerg med stor succes.

Der var fremmødt ca. 40 bueskytter i alle klasser, og dagen bød på god og sikker skydning, samt spisning.

Efterfulgt af præmie overrækkelse til all skytter.

Det er blevet aftalt at næste fælles kreds skydning afholdes i kreds 7, og det bliver 2 pinsedag.

 Nærmer kommer om stedet for afholdelse i 2023.

Forbundsmesterskab og præmie skydning i august blev af holdt i Løsning (Jylland)

Hvor det første årsmøde med direkte valg til næstformand blev kørt af staben.

Det næste årsmøde for buejægerne i DJ vil bliver afholdt i kreds 7, og dato for dette er 25-26-27 august.

 

Der er blevet arbejdet på at samle flere bueskytter i kredsen og lavet turnerings skydninger på tværs,

Men da der ikke er så mange der byder ind på opgaverne bliver det den samme skare der dukker op hver gang, så vi vil meget gerne have lidt flere hænder og hoveder med.

I Jagt sæsonen 2022, har vi desværre måtte undvære afskydning af hjorte vildtet, og vi håber selvfølgelig at

Det bliver godkendt på vildt forvaltning rådsmødet, med indstilling til ministeren.

 
Kreds bue koordinatoren føler sig godt tilpas

Med venlig hilsen

Tom Buksbom

                                                                                                                                                       

 

________________________________________________________________________________________________

Kate Søborg Riffelkoordinator – kreds 6

 

Beretning for året 2022

Der er i 2022 afholdt 8 riffelprøver i vores kreds.

 • Udbudte pladser i alt 1008
 • Tilmeldte                              496 (ca 49 % af de udbudte pladser).
 • Bestået                              382 (77 %)
 • Udeblevet                              31 (6,3 %)

PACs pukkel af ubehandlede ansøgninger om våbentilladelser har givet været med til, at prøverne ikke har været fyldt så godt op, som man kunne ønske det.

Det er derimod glædeligt, at procenten af aspiranter, der består er stor. Det obligatoriske riffelforløb er helt sikkert medvirkende hertil. Flere aspiranter får oplevet, hvor godt det er at træne med sit våben.  

Kvalifikationskydning til årets forbundsmesterskab jagtfeltskydningen blev afholdt i maj på Københavns Skyttecenter på Selinevej på Amager.

Af de fremmødte skytter deltog 25 i forbundsmesterskabet på Ulfborg Skyttecenter fordelt på:

 • 7  i Mesterklasse
 • 11 i Veteranklasse
 • 6  i Jægerklasse
 • 1 i Dameklasse

Tak til alle, der var med i Ulfborg og var med til at gøre forbundmesterskabet i Jagtfeltskydning til en herlig oplevelse – og stort tillykke til alle med de opnåede resultater.

Der blev i 2022 også afholdt bjørneprøver. Danske jægere, der har mulighed for at komme med på bjørnejagt i Sverige skal have denne prøve bestået. En bestået prøve gælder et år. Der er derfor jægere, der kommer og får den fornyet hvert år med dette formål. Andre jægere tager den som en god og udfordrende skydetræning lidt udenfor den vante skydebane.

TAK til alle skytter, hjælpere, skydeledere og riffelinstruktører – ja alle, der har været med til at afvikle god træning i hverdagen, arrangementer og riffelprøver på kredsens skydebaner i 2022.

 

Kate Søborg
Riffelkoordinator, kreds 6

____________________________________________________________________________________________________________

 

Susan Jørgensen Friluftsrådskoordinator

Friluftsrådskoordinator 2023 – Næstved, Slagelse og Sorø kommuner

Beretning Friluftsrådskoordinator 2022 – Næstved, Slagelse og Sorø kommuner

I 2022 har jeg repræsenterede Jægerforbundet i kredsbestyrelsen i Friluftsrådets kreds 16 som kommunerepræsentant for Næstved kommune

I kredsbestyrelsen har arbejdet hovedsageligt bestået i at drøfte, hvor kredsbestyrelsen er placeret i Friluftsrådets nye struktur, da vi i kredsbestyrelse reelt føler at vi er uden indflydelse i forhold til de drøftelser og beslutninger, der tages i hovedorganisationen. Der har ikke været afsat midlet til drift at lokale interessegrupper og den lokale bestyrelse er uden indflydelse på hvilke lokale projekter, der modtager støtte fra udlodningsmidlerne.

Herudover har adgangsforhold samt gensidig orientering fyldt en del.

Som kommunerepræsentant for Næstved kommune har jeg repræsenteret Friluftsrådet i Grønt råd i Næstved kommune, der i al væsentlighed fungerer som et informationsforum for kommunens planer og ikke som et egentligt råd.

Herudover repræsenterer jeg Friluftsrådet i Brugergruppen for Susåen samt i den regionale hjortevildtgruppe, hvor indstillingen til jagttider for hjortevildtet i den nordlige del af kredsen drøftes

 

Mvh

Susan Jørgensen

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Niels Hardy Henriksen

Beretning om hundeaktiviteter i kreds 6, sæson 2022

Vi startede ud i kredsen med at afholde DJ´s forårsvindeklasse markprøve på Gunderslevholm. Der stillede 32 hunde og der blev vinderplaceret 5 hunde.

Derefter blev der afholdt forårs kvalitets markprøve i Sorø, hvor der blev præmieret 7 ud af 20 stillede hunde.

Så stoppede kredsen med at afholde markprøver for de stående hunde, efter samarbejdet med SJD er ophørt.

Vi fik desuden afholdt en udvidet apporteringsprøver og den almindelige apportreringsprøve i kredsen igennem sommer.  På Gunderslevholm stillede hele 36 hunde på den udvidede og de 21 bestod og på den almindelige apporteringsprøve stillede 12 hunden hvor de 10 bestod.  I alt 48 hunde stillede til prøve på terræner ved Gunderslevholm, så det var en travl og varm dag.

I Stenlille Jagtforening blev der traditionen tro også afholdt DJ´s udvidet apporteringsprøve. Der stillet 27 hunde og de 15 bestod.

Racedysten blev afhold i Stenlille hvor Arne Nielsen bar arrangementet godt igennem til alles tilfredshed.  

Der er også blevet afholdt Schweissprøver i kredsen.  I Sorø blev der stillet 3 hunde hvor en enkelt blev præmieret. I Jyderup blev der afholdt 2 prøver. Der blev stillet 20 hunde, hvor 14 blev præmieret og 19 hunde, hvor 13 blev præmieret. 

Alt i alt et godt prøveår i kredsen. Vi mærkede i dette prøveår, at markprøverne udgik i DJ-regi. Vi nåede at få afholdt en kvalitetsprøve og vinderklasseprøve i løbet af foråret. Så sluttede den æra. Vi har dog en masse hundeprøver vi stadig kan og skal afvikle, og det bliver spændende med de nye apporteringsprøver der kommer i fremtiden. 

Tak til alle prøveledere, terrænledere, hjælpere og stifindere m.m. i Kreds 6, for at i var med at gennemføre nogle gode prøver for en masse hundeejere.

Med venlig hilsen

Niels Hardy Henriksen

Hundekoordinator kreds 6

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________

Til Kredsmødet kreds 6 -2022

Til Kredsmødet kreds 6 -2022

Web Koordinator – Beretning for året 2021

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hermed beretning fra Jagthorn i kreds 6

Jagthorn i kreds 6,

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________

Nyjægerkoordinator kreds 6

Kommer snart

 

 

 

Vildtplejerågiver Kreds 6

Fra vildtplejerådgivningen har det i det forgangne år mest været rådgivning på telefonen vedr. plant for vildtet og anlæg af søer. Der har desuden været spørgsmål til vedligehold og opbygning af remiser. Jeg har holdt et oplæg om vildpleje i Møns jagtforening og holder løbende oplæg om div. tilskudsmuligheder…

 Mikael Kirkhoff Samsøe

Henrik Wad Jørgensen: Lokal Hjortevildt formand kreds 6. og kreds 7. minus (hovedregionen)

2023.02.15/HWJ

Årsberetningen til formændene i henholdsvis kreds 6. og 7.

Indledning:

Der vil blive mange nye tiltage i gang, som mange vil glæde sig til f.eks.:

 • Dataindsamling
 • Aldersbestemmelse for Kronhjort (Tandsnit) anvender de 2 forreste undertænder
 • Aldersbestemmelse for kronhinder (Hele kæber anvendes)
 • Fodring af hjortevildt
 • Adfærd som er modstridende med de jagtetiske regler

 

Lokal Hjortevildtgruppe kreds 6. og 7. minus Nordsjælland (Regionhovedstaden):

Året der gik 2022/2023 i det lokale Hjortevildtudvalg sidder vi sammen med Landbrug/Skovbrug/Dyrenes beskyttelse/DOF og Naturstyrelsen med Henrik Jørgensen NST som sekretær og flg. Jens Risum, Susan Jørgensen, Peter Treschow, Poul Fritzner, og Jens Peter Simonsen.

Vi har møde den 17. april 2023.

Forvaltning:

I første omgang skal vi finde en forvaltning som kan holde til vores Kronvildt og Dåvildt lokalt, men der er mange der har fingeren oppe.

I øjeblikket kan vi så hygge os med bestandsovervågning, da Lovforslaget om arealkrav ikke er med i Regeringens 2. runde af vedtagelser som sandsynlig ikke kommer lige med det samme.

Det betyder noget for den regionale gruppe, der håndterer arealkravet, hvis det bliver rullet ud, men hele gruppen vil gerne sikre at det kun er én ting af gangen.

Sam-forvaltning:

Hvis vi relativt vil kunne finde en anden måde at forvalte i stedet for arealkravet for både Kronhjorte og Dåhjorte, så bliver det til sam-forvalte et område, men det betyder at et område er på mindst 2000 Ha, - 8000 Ha, der skal så være en ”bestyrelse” over gruppen med bestemmelse indenfor området. Det gælder at man skal kunne sikre at der må skydes et antal Hjorte og samtidig sikre at området har et antal ældre Hjorte, det er meningen f.eks. at 5% af disse skal være >5 år gamle og stadig levende.

 Hjortevildtets tilstand i kreds 6. og kreds 7. minus Nordsjælland

Efter at jeg har gennemgået de kendte områder på Vest – og Sydsjælland hvad der reelt er nedlagt:

Pt: Jeg har endnu ikke modtaget hvad der er afskudt med sikkerhed, men der er mange områder som har nedlagt færre dyr, både Krondyr og Dådyr end tidligere. Biodiversiteten burde ikke være skylden.

Nedlagte Kronhjorte:

Så er der igen været ”brodne kar”, med brodne kar henvises til ”jægere” der ukritisk skyder et uforholdsvis stort antal hjorte på mindre arealer.

 • Tidlig brunst at de trækker sig tilbage efter d. 1. okt.
 • Det er konstateret at der er flere krondyr som vandrer fra Kalundborg mod sommerhusene helt ned mod Korsør og helt også syd om Slagelse og Næstved området.
 • Reelt er flere steder hvor der nu kan ses små rudler af Kronvildt ved Faxe.
 • For hård jagt, måske er det en sam-forvaltning i stedet, - med få jagtdage i stedet!?

Kronvildt nedlagt:

Det vurderes at afskydningen er endnu mindre ind 2022/23, dette gælder Hjort/Hinder/kalve.

Dåvildt nedlagt:

Det vurderes at afskydningen er status quo i 2022/23

Kattrup gods:

Kattrup gods vil omlægge driften til mere vild natur ” Kattrup Vildnæs ” som er 900 Ha stort vildt naturområde hvor der på langt sigt udsættes flere forskellige vilde dyr.

Lige nu er der en stor mumlen grundet at hegnet skal være 2.5m. højt, det er rigtig mange personer imod, dette vil mangle en diversitet, dyrene skal også have mulighed at komme ud over hegnet.

Årsmøde Kalundborg Jægerråd 18. Jan. Alle 22 personer som var til stede, ønsker ikke at Kattrup vil have hegnet til 2.5m af mange grunde, men vi kan kun accepter med et hegn på max. 1.0 m. højt, så de store dyr kan springe over når de vil ind eller ud.

 

Med venlig hilsen

Henrik Wad Jørgensen: Lokal