Valg 2024

I 2024 er der valg i Danmarks Jægerforbund. Der skal vælges både formand, hovedbestyrelsesmedlemmer, HB-suppleanter og kredsformænd.

På disse sider finder du information om, hvem der er på valg. Hvis der er flere kandidater til en post, vil kandidaterne have mulighed for at præsentere sig på de enkelte sider. 

Formandsvalg

2024 er året, hvor der er valg til formandspost i Danmarks Jægerforbund. Ved deadline for at meddele kandidatur (1. februar 2024) havde en enkelt kandidat meldt sig. Det drejer sig om den siddende formand, Claus Lind Christensen, som dermed genopstiller.

Selve valghandlingen sker på Repræsentantskabsmødet den 22. juni 2024. Læs mere om valget til formandsposten i DJ’s vedtægter §22. stk. 5 her: Vedtægter - Danmarks Jægerforbund (jaegerforbundet.dk)

Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer, HB-suppleanter og kredsformænd