Frivillige jagtprøver i kreds 6 2019

Danmarks Jægerforbund kreds 6.                     d. 30/08/2018

Frivillige jagtprøver i kreds 6. 2019.

I Næstved afholdes frivillig jagtprøve Lørdag d. 27 april, fra kl. 08,00 til kl.13,00. på flugtskydebanen i Næstved. Tilmelding til Gert Wulf på mail < ugewulf@stofanet.dk > eller tlf. 51523565, senest d. 15 april.

I Sorø afholdes frivillig jagtprøve lørdag 6 april, fra kl. - 9,00, tilmelding til Torben Nielsen på mail: nielsentorben152@gmail.com   eller på tlf. 21654251, senest d. 1 april.

Prøven afholdes på Sorø Flugtskydebane, Stenbjærgvej 8, 4180.

På Idalund afholdes prøver.

Søndage d. 31/03 – 7/04 – 14/04. Alle dage start kl. 8.30 – 10.00 – 12.00 – 14.00.

Max 10 deltagere / hold, tilmelding senest 1 uge før, af jagttegnslæreren på mail, til

< ove ruben@it.dk> på tlf. 4095 5383.

 

Frivillig jagtprøve koordinator:

Torben Nielsen
Tlf. 21 65 42 51, 
Mail: 
nielsentorben152@gmail.com