Frivillige jagtprøver i kreds 6 2018

Frivillige jagtprøver i kreds 6 - 2018.

Idalund Flugtskydebane: Idalundvej 24, 4990 Sakskøbing.

Der afholdes frivillig jagtprøve søndag d. 25/03 – 8/04—15/04-. kl. 8,30 – 10,00 – 12,00 – 14,00.

Tilmelding til Ove Christoffersen, tlf. 4095 5383 – mail – ove.ruben@it.dk

Anmeldelse senest d. marts. Og marts. 4 hold med max 10 stk. Jagttegnslærerene bedes tilmelde i hold.

Næstved flugtskydebane, Gækhøjvej 30, Rønnebæk, 4700.
Der afholdes frivillig jagtprøve        

Lørdag d. 21 april fra kl. 9,00 til 12,00.

Tilmelding til Gert Wulff tlf. 5152 3565 mail. ugewulff@stofanet.dk

Tilmelding senest d. 15 april, mødetid aftales ved tilmelding.

Sorø Jagt-og Naturforening, Skydebanen Stenbjergvej 8B.
Frivillig jagtprøve afholdes

lørdag d. 7. april fra kl 9,00.

Tilmelding til Torben Nielsen, tlf. 21654251, Mail < torbennielsen39@gmail.com>

Tilmelding senest 5 dage før. Mødetid aftales ved tilmelding.

Er der spørgsmål til de frivillige jagtprøver, spørg venligst Torben Nielsen på 21654251.

Eller på mail.   torbennielsen39@gmail.com     

 

Kreds 6. Koordinator frivillige jagtprøver.

Torben Nielsen.