Publikationer og aktiviteter 2017

2017 publikationer og aktiviteter ved Danmarks Jægerforbund.

 Billedresultat for danmarks jægerforbund

Danmarks Jægerforbund - Jagtens Hus, Kalø

Primærdata

Faglige test og undersøgelser

 

Artikler

Droner og losurin (2017). Carsten Riis Olesen. Jæger 26(6/7) s. 52-54. 

Op til 20.000 rådyrlam dræbes hvert år ved høst i Danmark. (2017). Carsten Riis Olesen. Jæger 26(6/7) s. 18-19. 

Rare case of an adult male Montagu’s Harrier Circus pygargus over-summering in West Africa, as revealed by GPS tracking (2017). Iben H. Sørensen, Almut E. Schlaich, Raymond H. G. Klaassen, Henning Heldbjerg, Ben J. Koks. Journal of Ornithology 158(3): 753-760.

Råvildtsygen: Nye undersøgelser på vej ? (2017). Max Steinar. Jæger 26(8) s. 26-29.

Test af lyddæmpere: Hvilken skal jeg købe? (2017) Nicholai Vigger Knudsen. Jæger 26(4) s. 90-93.

 

Fagrapporter

Høstdrab af rådyr - analyse af høstdrabsproblemets omfang i Danmark samt test af dronebåret losurin som afværgemetode (2017). Carsten Riis Olesen, Rasmus N. Jørgensen, Morten S. Laursen, René Larsen og Simon Rosendahl Bjorholm. Danmarks Jægerforbund, 35 s. Fri adgang

Prædationsprojektet -Statusrapport 2016 (2017). Carsten Riis Olesen. Danmarks Jægerforbund, Fagrapport, 14 s.

Konferencer

New findings in dispersal habitat-related breeding-success and predation in Danish grey partridge (2017). Olesen, C.R. Oral - 33rd IUGB and 14th Perdix Congress. 22-25 Aug 2017, Montpellier, France.

 

Evidensbaseret Rådgivning

Hunde

Artikler

Belønningens værdi (2017). Henrik Hove- Nielsen. Jæger 26(1) s. 102-103.

Fri ved fod og lineføring (2017). Henrik V. Hove-Nielsen. Jæger 26(5) s. 102-104.

Grundfærdighederne: "DÆK" og "INDKALD" (2017). Henrik Vestergaard Hove-Nielsen. Jæger 26(6/7) s. 92-93.

Grundfærdighederne: "Nej" og "Sit" (2017). Henrik V. Hove-Nielsen. Jæger 26(4) s. 34-35. Fri adgang

Hold din hund i form! (2017). Henrik Vestergaard Hove-Nielsen. Jæger 26(2) s. 104-105

Hvad er grundfærdigheder? (2017). Henrik V. Hove-Nielsen. Jæger 26(3) s. 90-92. Fri adgang 

Plads til flere: Drømmer du om at blive schweisshundefører? (2017) Max Steinar. Jæger 26(4) 130-131. Fri adgang

Tysk hæder til danske schweisshunde (2017). Mads Flinterup. Jæger 26(3) 60-81. 

 

Politik

Artikler

Buejagtbeslutning på pause (2017). Danmarks Jægerforbund. Jæger 26(5) s. 17. 

Det fortabte vildsvin (2017). Torsten Lind Søndergaard. Jæger 26(8) s. 44.

Falken vil - måske - lette (2017). Max Steinar. Jæger 26(8) s. 47.

Jagttidsrevisionen (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26 (1) s. 38-39. 

Jægerne bevarer udsætningen (2017). Torsten Lind Søndergaard. Jæger 26(8) S. 78-79. Fri adgang
Vildtforvaltningsrådet har udarbejdet et forslag til et nyt udsætningsforlig, der skal erstatte det 10 år gamle forlig. Syv ud af ni medlemmer i rådet støtter op om indstillingen.

Kvartalsrapporten: Nyt fra lobbyen - Styrket internationalt samarbejde (2017). Wieke Edinger og Morten Sinding-Jensen. Jæger 26(1) s. 46-47.

"Lovgivningen spænder ben for bedre biodiversitet" (2017) Bertelsen, H., Christensen, C.L., Ejrnæs, R. Altinget.dk.13 (11 januar 2017), s. Fri adgang

Naturmødet i Hirtshals: Jægerne indtager scenen. Torsten Lind Søndergaard. Jæger (26(5) s. 112.

Repræsentantskabsmødet 2017: DJ forankret på fortidens fundament (2017). Max Steinar. Jæger 26(8) s. 86-91.

Ulovlig jagt: Hvem tilhører ressourcerne? (2017). Symposium på Sveriges landbrugsuniversitet. Mads Flinterup. Jæger 26(3) s. 48-49. 

Fagrapporter

Årsberetning for regnskabet 2016 (2017). Joan Brønnum Kvist (red). Danmarks Jægerforbund, 34 sider. Fri adgang

 

Natur og Vildtforvaltning

Artikler

Agerhønens år (2017). Jesper Kjær Illemann. Jæger 26(6/7) s. 88-90.

Aldersvurdering af kronvildt (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26(8) s. 50-51.

Anden med det brede næb: Skeanden (2017). Niels Jørgen Henriksen. Jæger 26(4) s. 78-80.

Bjørnebanden (2017). Max Steinar. Jæger 26(8) s. 114-115.
Fire jægere bruger megen af deres tid på at spore ulv i Vestjylland. Hvorfor?

Bliv NATURLIGVIS: Jagt & fiskeri på skoleskemaet. Marianne Ebbensgaard. Jæger 26(5) s. 106-107.

DCE og Naturhistorisk Museum i samarbejde: Ulvedetektiverne (2017). Max Steinar. Jæger 26(8) s. 110-112. Fri adgang

Det åbne land som dobbelt ressource (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26 (6/7) s. 26-27.

Et sommerøjeblik (2017). Michael Stevns. Jæger 26(6/7) s. 50-51.

Et ulvekobbels fødeindtag: Et byttedyr hver anden dag (2017). Max Steinar. Jæger 26(8) s. 118-119.

Fede børnetider (2017). Max Steinar. Jæger 26 (6/7) s. 40-43.
Hele halvåret står i yngleplejens og opfedningstidens tegn. Også for kronvildt.

Frank, dyrene og jagten (2017). Kim Lykke Jensen. Jæger 26(6/7) s. 80-84.

Hvor mange bukke? (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26(5) s. 20-21. Fri adgang

I skovens dybe, stille ro (2017). Mads Flinterup m.fl. Jæger 26(1) s. 74-76.
Er der reelt en interessekonflikt mellem entreprenører, der arbejder i skoven, og jagt i skoven? Nej tværtimod, mener forfatteren.

Insekter og markdrift (2017). Jens Ljungmann Pedersen. Jæger 26(4) s. 50-51. Fri adgang

Naturen i landbrugslandet: Kalder på viljen til at ville (2017). Niels Søndergaard, Jakob Bergmann Nielsen, Thomas Iversen. Jæger 26(8) s. 74-76.

Lille indsats med stor virkning: Bekkasinskrab (2017). Katrine Meisner. Jæger 26(6/7) s. 100.

"Morten" sulter i sommerperioden (2017). Anders Rishøj Jensen. Jæger 26(5) s. 78-79. 

- NEJ, jeg har ikke glemt at pløje til kanten... (2017). Sebastian Behnke. Jæger 26(8) s. 32-33. Fri adgang

Nyt om vildtforvaltning - Temadag (2017). Sabina Rohde. Jæger 26(4) s. 124-125. 

Når dagene længes, og vinteren strenges (2017). Lene Midtgaard. Jæger 26(2) s. 22-23.

Pleje af hegn og småbeplantninger (2017). Jakob Bergmann Nielsen. Jæger 26(1) s. 94-95.

Regulering af prædatorer (2017). Lene Midtgaard. Jæger 26(3) s. 28-29. Fri adgang

Råvildtsyge - og hvad så? (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26(2) s. 58-59.

Stil krav til dine fasaner! (2017). Kim Lykke Jensen. Jæger 26(6/7) s. 98-99.

Tiltag for natur og jagt smelter sammen i fælles projekt: Ejby Mose (2017). Sabina Rohde. Jæger 26(8) s. 106-108.

Vand er lig med liv: At anlægge et vandhul kan være en god måde at skabe et åndehul på din ejendom (2017). Sabina Rohde. Jæger 26(5) s. 122-123.

Fagrapporter

Økologisk rum og biodiversitet i det åbne land (2017). Midtgaard, L., Illemann, J.K., Bencke, S., Flinterup, M., Rohde, S. (2017).  Danmarks Jægerforbund, Fagrapport, 28 s. Fri adgang

Opmåling

Artikler

Er verden gået af lave? (2017). Carsten Dahl-Hansen. Jæger 26(5) s. 32-45. Fri adgang

Når 13 er et lykketal: Buk på 210 point (2017). Max Steinar. Jæger 26(5) s. 26-27.

Våben/Udstyr

Artikler

Cæsar Guerini - italienske fuldblodshaglbøsser til sport og jagt (2017). Lars Thune Andersen. Jæger 26(2) s. 46-51.

Lyddæmpere: Montering og vedligeholdelse (2017). Sabina Rohde, Allan B. Andersen. Jæger 26(6/7) s. 74-75.

Revision af EU-våbendirektivet: Fornuften sejrede til sidst (2017). Morten Sinding-Jensen. Jæger 26(8) s. 38-40. Fri adgang

Våbenmessens nyheder: IWA (2017). Lars Thune Andersen. Jæger 26(4) s. 126-127.

 

Folder

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer 2017 (2017). Rishøj, A., Søndergaard, N., Iversen, T., Nielsen, J.B. - Danmarks Jægerforbund og SEGES, 20 s. Fri adgang

Høringssvar og notater

Tidligere afgivet høringssvar: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Aktivitetskrav på slåningsbrak Notat (9. marts 2017). Iversen, T. - Miljø- og Fødevareministeriet – Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 1 s.

Erfaringer med afstandskravet på 130 meter for placering af skydetårne/skydestiger i forhold til naboskel. Høringssvar (4. januar 2017). Simonsen, N.H. - Miljø- og Fødevareministeriet, Naturforvaltning.1 s.

Fastsættelse af de tekniske formater for indberetning fra medlemsstaterne i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (komitesag) - vedr. invasive arter.  Høringssvar (9. juni 2017). Claus Lind Christensen. - Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet, EU og Internationalt. 1 s. Fri adgang

Forslag til bekendtgørelse om lokale naturråd med tilhørende vejledning og kort, udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort samt vejledning om udviklingsområder. 
Høringssvar ( 4. maj 2017). Iversen, T. - Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling. 1 s. Fri adgang

Forslag til indsatsprogram i Danmarks Havstrategi. Høringssvar (15. marts 2017). Christensen, C.L.- Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljøstyrelsen. 1 s. Fri adgang

Høring ang. ”Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017”. Høringssvar (4. januar 2017). Claus Lind Christensen. - Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen, Miljø & biodiversitet. 1 s. (J.nr. 18-8630-000011) Fri adgang

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger (26.maj 2017). Claus Lind Christensen. - Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. 2 s. Fri adgang

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning. (15. juni 2017). Claus Lind Christensen. - Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. 1 s. Fri adgang

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder. Høringssvar (26. juni 2017). Claus Lind Christensen. - Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 1 s. (Sagsnr. 17-8152-000003) Fri adgang

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål. (16. juni 2017). Claus Lind Christensen. - Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. 1 s. Fri adgang

Høring over udkast til forslag til ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven). Claus Lind Christensen. - Miljø- og Fødevareministeriet,  NaturErhvervstyrelsen, Miljø & Biodiversitet. 1 s. (J.nr. 17-8097-000022) Fri adgang

Høringssvar til ændring af Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (24. maj 2017). Claus Lind Christensen. - Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. 2 s. Fri adgang

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) om ajourføring og ændring af listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (komitesag). (13. juni 2017). Claus Lind Christensen. - Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet, EU og Internationalt. 1 s. Fri adgang

Udfordringer i landbrugsstøtten. Notat (6. februar 2017). Danmarks Jægerforbund, Rådgivnings- og uddannelsesafdelingen. - Miljø- og Fødevareministeriets Departement. 5 s. 

Udkast til bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer. Høringssvar (9. maj 2017). Midtgaard, L.-Miljø- og Fødevare-ministeriet, Fødevarestyrelsen. 1 s. 

Udkast til forslag til ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven). Høringssvar (8. februar 2017). Nielsen, J.B. - Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervs-styrelsen, Miljø & Biodiversitet. 1 s. Fri adgang

Udkast til ny ”Handlingsplan mod invasive arter” Høringssvar (28. april 2017). Simonsen, N.H.- Miljø- og Fødevaremin- isteriet, Miljøstyrelsen. 1 s. Fri adgang

”Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017” Høringssvar (4. januar 2017). Nielsen, J.B. - Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen, Miljø & biodiversitet. 1 s. Fri adgang

 

Leder

Artikler

25 år med sammenhold (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(1) s. 4. Fri adgang

Endelig maj! (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(5), s. 4. 

Enighed er ikke mål i sig selv (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(8) s. 4. Fri adgang

Et punktum er sat (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(2), s. 4.

I medlemmernes tjeneste (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach, kreds 1 orienterer. Jæger 26(1) s. 10.

Lyt til organisationerne, tak (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(3) s. 4. Fri adgang

Markvildtet under pres (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø Kjellerup, kreds 4 orienterer. Jæger 26(3) s. 10. Fri adgang

Medlemmer i Danmarks Jægerforbund. - Hovedbestyrelsesmedlem Stig Egede Hansen, kreds 6 orienterer. Jæger 26(6/7) s. 10.

Nye muligheder (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Norbert F.V. Ravnsbæk, kreds 2 orienterer. Jæger 26(2) s. 10.

Resultatorienteret indsats (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(4) s. 4. Fri adgang

Skydebaner under pres (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Jens Bjørn Andersen, kreds 3 orienterer. Jæger 26(4) s. 10. Fri adgang

Tak til modige og fremsynede jægere (2017). - Formand Claus Lind Christensen har ordet. Jæger 26(6/7) s. 4.

Vigtig viden via kæbeindsamling (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach, kreds 1 orienterer. Jæger 26(8) s. 10. Fri adgang

Årsmøder (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen, kreds 8 orienterer. Jæger 26(5) s. 10. Fri adgang

Interview i Jæger - Politik

Det var det eneste rigtige. Interviewer: Max Steinar. - interviewede: Kristian Raunkjær (2017). - Jæger 26 (1) s. 18-20.  

-Fordelene må stå klart for alle (2017). Interviewer: Max Stein. - interviewede Landsjagtforeningens mand: Kaj Anton Martinussen. Jæger 26(1) s. 22.

- Jeg har min egen mening (2017) Interviewer: Torsten Lind Søndergaard. - interviewede: Esben Lunde Larsen. - Jæger 26(3) s. 56-59. Fri adgang

Om 25 år: Lys fremtid for jagten (2017) Interviewer: Torsten Lind Søndergaard. - interviewede: formanden Claus Lind Christensen. - 26(1) s. 26-27.

Samarbejde giver gode resultater! (2017). Interviewer: Morten Sinding-Jensen. - interviewede: Søren Pape Poulsen. - Jæger 26 (4) s. 114-115.

-Uvurderligt med sammenhold (2017). Interviewer: Max Steinar. - interviewede Dansk Jagtforenings mand: Michael Iuel. Jæger 26(1) s. 24

-Vi havde ikke noget valg (2017). Interviewer: Max Steinar. - interviewede Strandjagtforeningens mand: John Friborg. Jæger 26(1) s. 23.

Interview i Jæger- Portræt

Aksel fra Ansager (2017). Interviewer: Kim Lykke Jensen.- Portræt: Aksel Nielsen. - Jæger 26(4) s. 110-112.

Aksel og fuglene (2017). Interviewer: Kim Lykke Jensen.- Portræt: Aksel Poulsen. - Jæger 26(3) s. 50-51. Fri adgang

Danmarks store skrønefortæller - Jeg elsker jagten! Interviewer: Kim Lykke Jensen.- Portræt: Jørn Riel.- Jæger 26(2) s. 84-89.

Dansk jæger i livsfare: Overfaldet af bjørn. Interviewer Max Steinar. - Portræt: Peter Werner. - Jæger 26(2) s. 78-79.

Soldat og jæger (2017). Interviewer: Morten Sinding-Jensen. - Portræt: Ulf Scheibye. - Jæger 26(3) s. 32-35. 

Superveteranen (2017). Interviewer: Max Steinar. - Portræt: Niels Juel Jensen. - Jæger 26(4) s. 54-57.

Evidensbaseret Kommunikation

Artikler

Er jægerne i risikozonen? (2017). Max Steinar. - Jæger 26(5) s. 134-135.
En landsdækkende undersøgelse skal afklare, hvor stor en procentdel af jægerne der har været udsat for borrelia og TBE (hjernehindebetændelse) efter smitte fra skovflåter.

Jagttider for kronvildt (2017). Mads Flinterup. - Jæger 26(8) s. 43. Fri adgang

Jægernes ansvarsforsikring overgår til Tryg (2017). Torsten Lind Søndergaard. -  Jæger 26(5) s. 124.
Fra 1. april overgik jægernes lovpligtige ansvarsforsikring til Tryg Forsikring.

Markedets bedste hundeforsikring - Nyt medlemstilbud fra TRYG Forsikring (2017). Joan Brønnum Kvist. - Jæger 26(3) s. 54-55. Fri adgang

Medlemsundersøgelse 2016 (2017). Joan Brønnum Kvist. - Jæger 26(1) s. 86-87.

Ny "Hofleverandør": Virklund Bryghus (2017). Max Steinar. - Jæger 26(5) s. 76. Fri adgang
For hver øl, der sælges, går der to kroner til Jægernes Naturfond

Projekt "Jagtens Hus" er nu afsluttet (2017). Joan Brønnum Kvist. - Jæger 26(3) s. 96-97.

Presse

 

TV

Henrik er tidligere hundefører: Føler med Pablos ejer. Interview: Henrik V. Hove-Nielsen: TV2 Østjylland, Søren Ploug Lilmoes, 11. maj 2017, 18:55. Fri adgang

Jagten er i gang: børn lærte om kødets vej til køledisken. 40 børnehavebørn var tirsdag med til at flå og dissekere en buk ved Jagtens Hus på Djursland. Interview: Danmarks Jægerforbund: -TV2 Østjylland, Peter Svith Skou-Hansen, 16. maj 2017, 17:39. Fri adgang

Jægerforbund går ind i sagen om forsvundne Pablo. Interview: Torsten Lind Søndergaard: TV2 Østjylland, Søren Ploug Lilmoes, 11.maj 2017, 16:20. Fri adgang

Rovdyr-urin redder hjortekid. Danmarks Jægerforbund: DR1 TV-Avisen, 5. juni 2017, 18.30 Fri adgang

Radio

Urin fra rovdyr skal redde rålams liv. Interview: Claus Lind Christensen:  DR P4 Radioavisen 12.00.

Online/trykte medier

20.000 rådyr-drab. Interview: Claus Lind Christensen: DR.dk, Gitte Gripping og Simon Brix, 5. juni 2017. Fri adgang

Havjagt er stærke naturoplevelser og fysisk udfordring. Interview: Niels Henrik Simonsen: Mathilde Louise Stenild Brejner. Jyllands-Posten Sektion C (Livsstil Båd), havjagt, 24. februar 2017, side 4-6.

Jægerforbundet: Vi skal have en neutral klageinstans. Interview: Jes Skadborg Mikkelsen: Michelle Madsen. Jydske Vestkysten, 14. februar 2017. Fri adgang

Remiser og levende hegn øger vildtbestanden. Interview: Thomas Iversen: Henriette Lemvig, Effektivt Landbrug, Tema Skovbrug, 11. marts 2017, side 16-17.

 

Aktiviteter

Tips og Info

Artikler

Bliv NaturligVis - Jagt og lystfiskeri på skoleskemaet (2017). Marianne Ebbensgaard. Jæger 26(8) s. 124-125

Dræbermusvitter på spil (2017) [Aprilsnar]. Kim Lykke Jensen. Jæger 26(4) s. 82. 

Det grønne museum: Første jagtudstilling på plads. Kim Lykke Jensen. Jæger 26(6/7) s. 44.

Jagtfremstød på heden (2017). Kim Lykke Jensen. Jæger 26(8) s. 84.

Kom an, Kong Vinter! (2017). Max Steinar. Jæger 26(2) s. 20.

Konference om økologisk rum og biodiversitet. Anita Vognstrup. Jæger 26(2) s. 52-54.

Naturmødet (2017). Anita Vognstrup. Jæger 26(8) s. 132-133.

Naturmødet i Hirtshals: Jægerne indtager scenen (2017). Torsten Lind Søndergaard. Jæger 26(5) s. 112.

Skadesløs (2017). Kim Lykke Jensen. Jæger 26(3) s. 52-53. 

Strid om bytte: Hvem skød hjorten? (2017). Max Steinar. Jæger 26(1) s. 81.

Tag over hovedet: ...at bygge et tårn med tag.. (2017). Flemming Højer. Jæger 26(4) s. 132-134. Fri adgang

Tip til bukkejagten: Undgå bly i gryden (2017). Kim Lykke Jensen. Jæger 26(5) s. 80. Fri adgang

To ulve går sammen (2017). Max Steinar. Jæger 26(3) s. 31. Fri adgang

Konferencedeltagelse

Biodiversitetssymposiet, Københavns Universitet, 1.-2. februar 2017. - Deltager, Sabina Rohde. Fri adgang

Temadag om levesteder. Fugle og pattedyrs krav til levesteder, Institut for Bioscience/DCE, Aarhus Universitet, 25. januar 2017. - Deltager, Sabina Rohde. Fri adgang

Opskrifter

Artikler

Baconbombe (2017). Finn Kallesø Sørensen. Jæger 26(6/7) s. 103.

Bekkasiner med honning og chili (2017). Finn Kallesø Sørensen. Jæger 26(1) s. 108-109.

Bynkesnaps (2017). Niels Stærup. Jæger 26(8) s. 24.

Fyldte ølbøffer (2017). Finn Kallesø Sørensen. Jæger 26(6/7) s. 102.

Den sorte dame (2017). Niels Stærup. - Jæger 26(1) s. 25.

En krage i gryden (2017). Finn Kallesø Sørensen. - Jæger 26(2) s. 55.

Kaffe og vanilje (2017). Niels Stærup. Jæger 26(2) s. 24.

Martsviolsnaps (2017). Niels Stærup. - Jæger 26(3) s. 24. 

Mozzarella i vildtfars (2017). Finn Kallesø Sørensen. Jæger 26(6/7) s. 105.

Risotto med fasan, grønne asparges og svampe. Finn Kallesø Sørensen. - Jæger 26(3) s. 86-87.

Røget dyrekølle med asparges, syltede hyben og ramsløgspesto (2017). Finn Kallesø Sørensen - Jæger 26 (5), s. 110-111.

Røget og grillet vildfuglebryst (2017). Finn Kallesø Sørensen. Jæger 26(8) s. 120-121.

Skovmærke (2017). Niels Stærup. - Jæger 26 (4), s. 26.

Sommersnaps (2017). Niels Stærup. - Jæger 26(6/7), s. 24

Sødskærmssnaps (2017). Niels Stærup. -Jæger 26(5), s. 24.

Vildt-cevapcici (2017). Finn Kallesø Sørensen. Jæger 26(6/7) s. 106.

Vildtdeller med kokos, chili og nødder 2017). Finn Kallesø Sørensen. Jæger 26(6/7) s. 107.

Vildtfarserede kartofler (2017). Finn Kallesø Sørensen. Jæger 26(6/7) s. 104.

Vildtmeatza (2017). Finn Kallesø Sørensen. - Jæger 26 (4), s. 108. 

Foredrag 

Biologi, levevis og forvaltning  af kronvildt. - Silkeborg. Carsten Riis Olesen, 23. februar 2017.

Blyfri riffelammunition. - Øster Tørslev. Nicholai Vigger Knudsen, 22. marts 2017.

Dannelse af markvildtlav. - Hammelev. Anders Rishøj Jensen, 27. marts 2017.

Dannelse af markvildtlav. - Felsted. Jakob Bergmann Nielsen, 26. april 2017.

Dannelse af markvildtlav. - Skive. Anders Rishøj Jensen, 14. marts 2017.

Dannelse af markvildtlav. - Tiset. Jakob Bergmann Nielsen, 14. marts 2017.

Foredrag om markvildt og dets levesteder. - Sorø. Lene Midtgaard, 9. maj 2017.

Foredrag opbygning af kursus og lektionsplaner. - Nimtofte. Henrik V. Hove-Nielsen, 15. maj 2017.

Foredrag på hundens præmisser. - Hagested. Henrik V. Hove-Nielsen, 1. maj 2017.

Foredrag på hundens præmisser. - Randers. Henrik V. Hove-Nielsen, 12. maj 2017.

Foredrag på hundens præmisser. - Stoholm. Henrik V. Hove-Nielsen, 23. maj 2017.

Foredrag på hundens præmisser. - Sæby. Henrik V. Hove-Nielsen, 3. april 2017.

Forvaltning, råvildt og råvildtsyge. - Skæring Strand, 35 deltagere. Carsten Riis Olesen, 15. februar 2017.

Forvaltning af dåvildt. - Bogense. Mads Flinterup, 14. marts 2017.

Forvaltning af råvildt. - Them. Mads Flinterup, 18. januar 2017.

Forvaltning af råvildt. - Aarhus. Carsten Riis Olesen, 19. januar 2017.

Fældefangst og regulering. - Gesten. Peter Smærup, 10. januar 2017.

Hjortevildtforvaltning og Schweissarbejde. - Ebdrup. Mads Flinterup, 22. februar 2017.

Hvad sker der i skovene omkring Gjerrild. - Gjerrild. Mads Flinterup,19. april 2017.

Lokkejagt. - Hillerød. Peter Smærup, 25. januar 2017.

Mårhund. - Dalbyover. Karl-Åge Dalbæk Andersen, 7. februar 2017.

Natur- og vildtpleje + Dannelse af markvildtlav. - Nr. Vium. 28. februar 2017.

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer. - Billund. Thomas Iversen, 22. februar 2017.

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer. - Billund. Thomas Iversen, 23. maj 2017.

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer. - Fjerritslev. Thomas Iversen, 21. marts 2017.

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer. - Stausø. Thomas Iversen, 27. april 2017.

Planlæg din egen jagtrejse. - Holbæk. Nicholai Vigger Knudsen, 15. marts 2017.

Planlæg din egen jagtrejse. - Odder. Nicholai Vigger Knudsen, 20. marts 2017.

Processen i hjortevildtforvaltning og dåvildtets biologi. - Holstebro. Mads Flinterup, 2. marts 2017.

På hundens præmisser. - Ejby. Henrik V. Hove-Nielsen, 26. februar 2017.

På hundens præmisser. - Gudbjerg. Henrik V. Hove-Nielsen, 12. februar 2017.

På hundens præmisser. - Hjallerup. Henrik V. Hove-Nielsen, 8. februar 2017.

På hundens præmisser. - Skjern. Henrik V. Hove-Nielsen, 1. marts 2017.

På hundens præmisser. - Stenlille. Henrik V. Hove-Nielsen, 1. april 2017.

På hundens præmisser. - Stilling. Henrik V. Hove-Nielsen, 9. februar 2017.

På hundens præmisser. - Tønder. Henrik V. Hove-Nielsen, 22. februar 2017.

På hundens præmisser. - Tåsinge. Henrik V. Hove-Nielsen, 14. februar 2017.

Riffelskydning og våbenlovgivning. - Haderslev. Nicholai Vigger Knudsen, 25. marts 2017.

Riffelskydning og våbenlovgivning. - Raghammer. Nicholai Vigger Knudsen, 4. januar 2017.

Rotwildmanagement i DK. - Slesvig-Holstein. Mads Flinterup, 4. april 2017.

Råvildt foredrag. - Smidstrup. Fritz Heje Hansen, 23. marts 2017.

Råvildtforvaltning i DK. - Flå (Norge). Mads Flinterup, 25. april 2017.

Udsætning af fjervildt og råvildtforvaltning. - Barrit. Niels Søndergaard, 9. marts 2017.

Vildtpleje fokus på råvildtforvaltning. - Ørbæk. Niels Søndergaard, 20. marts 2017.

Vildtpleje for markvildt. - Vrensted. Anders Rishøj Jensen, 6. marts 2017.

Våbenlovgivning. - Middelfart. Nicholai Vigger Knudsen, 29. marts 2017.

 

Bog- og DVD anmeldelser

Elgen Helge. Jørn Jønke Nielsen, Forlaget Tiderne Skifter, 243 sider. Anmeldt af Anita Vognstrup, opnåede 4 patroner. Jæger 26(2) s. 109.

Historien om en kronhjort. Julie Fabricius Friis og Knud Botfeldt, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, 120 sider. Anmeldt af Carsten Dahl-Hansen, opnåede 4 patroner. Jæger 26(1) s. 115.

Jagt: Natur, mennesker, dyr og drab. Mickey Gjerris, Sune Borkfelt, Christian Gamborg, Jes Harfeld, Sara Kondrup, Forlaget Klim, 181 sider. Anmeldt af Niels Søndergaard, opnåede 4 patroner. Jæger 26(2) s. 108.

Jagt for seje feinschmeckere. Vinterjagt på rype (DVD). Andreas Norin, Pantheon Film, 60 minutter. Anmeldt af Carsten Dahl-Hansen, opnåede 5 patroner. Jæger 26(1) s. 113.

Jakt på svenska Råbockar. Del 2. (DVD). Mikael Tham Produktions AB , 45 minutter. Anmeldt af Carsten Dahl-Hansen, opnåede 2 patroner. Jæger 26(8) s. 148.

Karpaterhjorte (DVD). Hunters Video, 73 minutter. Anmeldt af Carsten Dahl-Hansen, opnåede 4 patroner. Jæger 26(5) s. 142.

Kære mor, har det godt, send flere patroner. Birgit Kristiansen, Basistryk Dronninglund, 320 sider. Anmeldt af Max Steinar, opnåede 4 patroner. Jæger 26(1) s. 114.

Landskabets skjulte muligheder - Håndbog i udvikling af skov-, natur- og herlighedsværdier. Christian Nørgård Nielsen, Skovbykon og Skovdyrkerne, 600 sider. Anmeldt af Katrine Meiser, opnåede 4 patroner. Jæger 26(1) s. 113.

Pattedyr i Norden. Jan Kjærgaard Jensen og Ole Frank Jørgensen, 348 sider. Anmeldt af Sabina Rohde, opnåede 4 patroner. Jæger 26(8) s. 148.

Råvildt efter skuddet: Håndbog for riffeljægere of schweissfolk. Anne Egede, Forlaget Bellis, 152 sider. Anmeldt af Birgit Nordby, opnåede 4 patroner. Jæger 26(2) s. 110.

Svenske råbukke (DVD). Hunters Video, 61 minutter. Anmeldt af Carsten Dahl-Hansen, opnåede 5 patroner. Jæger 26(1) s. 114.

Vingesus - Vejlerne i glimt. Carsten Krog Pedersen, Henrik Haaning Nielsen, www.forlaget-vingesus.dk, 288 sider. Anmeldt af Maria Metzger, opnåede 6 patroner. Jæger 26(2) s. 109.