Den gode parole

Hvordan afholder man en god og dækkende parole? Inden jagten går i gang er det vigtigt at afholde en god parole, så ingen er i tvivl om parolen, når jagten går igang. Læs om den gode parole her.

Sådan afholdes en god parole

Der bydes velkommen til jagten og fortælles kort om dagens forløb, antal såter og andre praktiske bemærkninger.

Herefter kort og fyndigt om sikkerheden. Slå fast, at jagt ikke handler om at kunne skyde mest. Det er ikke en konkurrence. Det væsentligste er, at man behersker ordentlig våbenbehandling, og at man er i stand til at afstå fra at skyde.

Gør opmærksom på de røde hattebånd, skydebriller og evt. høreværn.

Når skytterne er sat af, bør de orientere sig om terræn-forholdene, og om, hvor andre jægere, drivere eller klappere står eller færdes. Der bør om muligt gives tegn til sideposter. Er der apportører placeret bag skytten, skal der muligvis tages særligt hensyn til dem. Undlad skud bagud. Udse om muligt nogle pejlemærker, inden for hvilke der kan afgives skud, hvis der skydes løbende vildt.

Gør opmærksom på, at der kun må skydes lave skud til flyvende vildt, når man har absolut vished for, at der ikke er klappere, drivere, jægere eller apportører inden for skudfeltet, og man i øvrigt kan se så langt, som haglskuddet rækker.

Ved haglbøssejagt skydes der først, når løbende vildt har passeret skytterækken. Våbnet må ikke skuldres, før vildtet har passeret skytterækken.

Hvis der skydes forbi i første skud, eller vildtet anskydes, må andet skud kun skydes på samme stykke vildt.

Eventuelt kan det pointeres, at det ikke er tilladt at doublere.

Tillader man double, må andet skud kun skydes, hvis chancen er rigtig god.

Er der specielle krav til ammunitionstypen, f.eks. forbud mod stål eller lignende, så bør det nævnes – gerne allerede i invitationen.

Der gøres opmærksom på, hvilke vildtarter det er tilladt at skyde.

Gør opmærksom på, at i tilfælde af anskydninger kan vildtet f.eks. affanges ved skud under forudsætning af, at det kan ske uden fare for andre jægere og hunde.

Der må ikke skydes ind i såten. (I visse tilfælde tillades det, men kun hvis der er givet klare instrukser om dette).

Skytterne må ikke forlade deres post, før det aftalte signal er givet.

Inden jagten skal man sikre sig, at alle har medbragt gyldigt jagttegn – og ved riffeljagt har den fornødne tilladelse til riffeljagt.