Regler for jagt i Norge

Ønsker du at jage i Norge, skal du ligesom nordmændene betale en årlig jægerafgift til staten.

Du skal derudover dokumentere, at du har tilladelse til at drive tilsvarende jagt i Danmark,. Det betyder, at du kun kan jage med riffel, såfremt du har et dansk jagttegn med teksten "Riffelprøve bestået" eller "Riffeljagt tilladt" påskrevet.

Nordmændene tilbyder to typer jagttegn (jegeravgiftskort). Et der kun giver tilladelse til at jage småvildt, og et andet der giver tilladelse til at jage både små- og storvildt. Danske jægere, der ønsker at jage storvildt i Norge, skal således være indehaver af et dansk jagttegn med teksten "Riffeljagt tilladt" eller Riffelprøve bestået".

Det norske jagttegn er gyldigt fra 1.4.-31.3.

Hvordan får jeg norsk jagttegn?

Send en kopi af dit gyldige jagttegn samt oplysning om hvilken type jagttegn, du ønsker til:

Jegerregisteret
N-8910 Brønnøysund
Norge

Oplysningerne kan også mailes til: jegerregisteret@brreg.no eller faxes på følgende nummer: 0047-75 00 79 50.

Husk at angive navn, fødselsdato og postadresse.

Du får efterfølgende dit norske jagttegn tilsendt, og dette kan betales via Jegerregisterets hjemmeside, hvor man kan betale med visa og mastercard.

Jegerregisteret kan kontaktes på tlf.: 0047-75 00 79 99 eller e-mail: jegerregisteret@brreg.no

Hvordan får jeg våben med til Norge?

Du kan uden særlig tilladelse, og uden at stoppe i tolden for deklarere, rejse ind i Norge med våben og ammunition, såfremt du er i besiddelse af et gyldigt europæisk våbenpas og under forudsætning af, at du højst skal være i Norge i tre måneder.

Husk at alle EU, og EØS-lande kræver en dokumentation for formålet med rejsen, f.eks. en jagt invitation eller en tilmelding til en skydekonkurrence i besøgs landet.

Hvis ikke du har et EU-våbenpas, kan du manuelt deklarere våbnet ved de norske toldmyndigheder, når du krydser grænsen. Du kan med fordel udskrive og udfylde denne blanket inden afrejse fra Danmark. Husk at du også skal deklarere våbnet ved de danske toldmyndigheder.

Det er dog en betingelse, at du rejser ind i landet for at deltage i jagt eller konkurrenceskydning, og du skal kunne dokumentere, at du for eksempel har adgang til et jagtterræn eller skal deltage i en skydekonkurrence.

Desuden er du forpligtiget til at fremvise våben og våbenpas, såfremt politiet, statens naturopsyn eller andre relevante myndigheder forlanger dette.

Husk i øvrigt altid at medbringe gyldig dansk jagttegn, norsk jegeravgiftskort, våbentilladelse samt godkendt legitimation (for eksempel kørekort eller pas).

God tur!