Modul 5: Riffelinstruktør - Ballistik i praksis

Formålet med kurset er at tilbyde riffelinstruktører en større viden, færdigheder og kompetencer indenfor jagtrelevant ballistik i praksis, for at højne dennes kompetence til at rette og vejlede riffelskytten til træf på længere hold. Nødvendigheden for denne indsigt er jagtetisk aktuel, da jægere i stigende grad tager på jagtrejser, hvor der skydes på længere afstande, over kløfter og med vinklet skud under forskellige terrænmæssige forhold, i forskellige skydestillinger og til tider under et tidspres for at opnå et dræbende første skud.

Dette sætter derfor store krav til skyttens præcision og træfsikkerhed, hans viden om hans riffel, sigtemidler og elektroniske hjælpemidler, hans færdigheder til at aflæse vinden, samt afgive et træfsikkert første skud og hurtigt korrigere for et opfølgende skud og slutteligt hans kompetence til jagtetisk at vurdere egne begrænsninger i en skudsituation på længere hold under svære vejr-, og terrænmæssige forhold.

Indhold:

På kurset gennemgåes der først teori samt ballistik omkring Langdistance skydning. Vi vil blandt andet gennemgå ballistiske apps samt hvad der skal til for at opnå det lange skud.

Derefter skydes der med eget våben på traditionel langdistancebane på 400+ meter, hvor den enkelte instruktør får en større indsigt i både egen, våbnets, og ammunitionens muligheder samt begrænsninger. Afslutningsvis på kurset skydes der med eget våben på en terrænbane fra forskellige jagtrelevante skydestillinger til mål i forskellige størrelser med fokus på den vitale træf zone på vildtarter på ud til 400+ meter.

Målgruppe:

Riffelinstruktører, der er godkendt af miljøstyrelsen (jf. VBK § 21, stk. 3), som ønsker at få større viden om ballistik i praksis med henblik på selv at uddanne riffeljægere, som skal på jagt i områder og på afstande, som er mere udfordrende end det, man normalt kan forvente ved jagt i Danmark.

Krav:

Kursisten skal være uddannet riffelinstruktør (jf. VBK § 21, stk. 3), og skal medbringe en jagtriffel og træningsammunition (min. 100 stk. gerne flere) i en kaliber, der som minimum lever op til kravene om jagt på kronvildt for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi.

Riflen skal være indskudt på 100 meter, forsynet med en sigtekikkert med forstørrelse. Der vil være en “hjemmeopgave” på skydebanen inden kurset. Jagtrelevante hjælpemidler som f.eks. skydestok, skydestol og støtteben kan med fordel medbringes. Da vi opholder os på udendørs skydebane bør påklædningen være derefter.

Gode råd inden kursus:

Kend din optik, studér og læs op på hvad du har på din riffel. Klikker din kikkert i MIL eller MOA. Der vil på kurset blive arbejdet med ballistiske apllikationer. Disse vil være Strelok Pro og Applied Ballistics.