Arne Nielsen

Fredensvej 17

4295 Stenlille

Tlf.: 2469 0819

E-mail: kennelfredensvejs@privat.dk

Fotagrafen er på vej

 • Ny hunde koordinator

  Kunne du tænke dig at blive den nye hundekoordinator i Kreds 6?
  Vores nuværende hundekoordinator har efter mange år ikke ønsket at fortsætte,
  og vi søger derfor en ny koordinator, som går op i hundearbejdet med liv og sjæl.
  Som hundekoordinator får du mange forskellige opgaver. Du skal bl.a.:
  •Sikre koordinering af prøver i kredsen, så de overholder de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer.
  •Deltage i udvalgsmøder i aktivitetsudvalget og arbejde til enhver tid for det i udvalget besluttede.
  •Samarbejde med jagtforeninger og fremme interessen for aktiviteter i kredsen for alle jagthunde i Danmarks Jægerforbund.
  •I samarbejde med aktivitetsudvalget sikre, at der altid er det fornødne antal prøveledere, terrænledere, hjælpere m.fl., således at
  kvaliteten i prøverne opretholdes.
  •Sikre, at Danmarks Jægerforbunds sekretariat modtager de nødvendige oplysninger i forbindelse med afvikling af prøverne, herunder
  annonceark, regnskab, præmielister m.m., der er nødvendige for sekretariatets administration af prøverne.
  •I nødvendigt omfang yde sekretariatet bistand i forbindelse med administrationen af aktiviteter.
  Årlige tilbagevendende mål:
  •Afvikling af forårs‑vinderklasser for stående racer.
  •Koordinering af markprøver – apporteringsprøver – vand og slæb – schweissprøver m.m.
  •Afvikling af racedysterne Sjælland – Fyn – Jylland.
  •Afvikling af forbundsmesterskabet i udvidet apportering.
  •Afvikling af efterårs‑vinderklasserne for stående racer.
  Dine faglige kompetencer:
  •Gode organisatoriske evner.
  •Erfaring fra at arbejde med og motivere frivillige.
  •Grundigt kendskab til hundeområdet.
  •Grundigt kendskab til DJs vedtægter, strategi, og natursyn.
  •Godt kendskab til jægernes præmisser.
  •Kendskab og forståelse for uddannelse på hundens præmisser.
  •Leve op til DJ´s etiske anbefalinger for håndtering og uddannelse af jagthunde.
  •Erfaring med uddannelse af jagthunde.
  Dine personlige kompetencer:
  •Kunne samarbejde på en anerkendende måde, der skaber tillid og gode relationer internt i DJ og eksternt til offentlige myndigheder,
  interesseorganisationer og medlemmer.
  •Stor lokal opbakning.
  •Serviceorienteret og fokuseret på medlemmernes behov og DJ’s tarv.
  •Godt overblik.
  •Gode formidlingsegenskaber både på skrift og i tale.
  •Udadvendt personlighed.
  •Kunne arbejde selvstændig og resultatorienteret.
  •Vil skabe succeser.
  Lyder det, som noget for dig? Så kontakt Kredsformand Torben Møller‑Nielsen på mtorben@jubii.dk eller tlf. 25635284.

Kunne du tænke dig at blive den nye hundekoordinator i Kreds 6?
Vores nuværende hundekoordinator har efter mange år ikke ønsket at fortsætte,
og vi søger derfor en ny koordinator, som går op i hundearbejdet med liv og sjæl.
Som hundekoordinator får du mange forskellige opgaver. Du skal bl.a.:
•Sikre koordinering af prøver i kredsen, så de overholder de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer.
•Deltage i udvalgsmøder i aktivitetsudvalget og arbejde til enhver tid for det i udvalget besluttede.
•Samarbejde med jagtforeninger og fremme interessen for aktiviteter i kredsen for alle jagthunde i Danmarks Jægerforbund.
•I samarbejde med aktivitetsudvalget sikre, at der altid er det fornødne antal prøveledere, terrænledere, hjælpere m.fl., således at
kvaliteten i prøverne opretholdes.
•Sikre, at Danmarks Jægerforbunds sekretariat modtager de nødvendige oplysninger i forbindelse med afvikling af prøverne, herunder
annonceark, regnskab, præmielister m.m., der er nødvendige for sekretariatets administration af prøverne.
•I nødvendigt omfang yde sekretariatet bistand i forbindelse med administrationen af aktiviteter.
Årlige tilbagevendende mål:
•Afvikling af forårs‑vinderklasser for stående racer.
•Koordinering af markprøver – apporteringsprøver – vand og slæb – schweissprøver m.m.
•Afvikling af racedysterne Sjælland – Fyn – Jylland.
•Afvikling af forbundsmesterskabet i udvidet apportering.
•Afvikling af efterårs‑vinderklasserne for stående racer.
Dine faglige kompetencer:
•Gode organisatoriske evner.
•Erfaring fra at arbejde med og motivere frivillige.
•Grundigt kendskab til hundeområdet.
•Grundigt kendskab til DJs vedtægter, strategi, og natursyn.
•Godt kendskab til jægernes præmisser.
•Kendskab og forståelse for uddannelse på hundens præmisser.
•Leve op til DJ´s etiske anbefalinger for håndtering og uddannelse af jagthunde.
•Erfaring med uddannelse af jagthunde.
Dine personlige kompetencer:
•Kunne samarbejde på en anerkendende måde, der skaber tillid og gode relationer internt i DJ og eksternt til offentlige myndigheder,
interesseorganisationer og medlemmer.
•Stor lokal opbakning.
•Serviceorienteret og fokuseret på medlemmernes behov og DJ’s tarv.
•Godt overblik.
•Gode formidlingsegenskaber både på skrift og i tale.
•Udadvendt personlighed.
•Kunne arbejde selvstændig og resultatorienteret.
•Vil skabe succeser.
Lyder det, som noget for dig? Så kontakt Kredsformand Torben Møller‑Nielsen på mtorben@jubii.dk eller tlf. 25635284.