Dirigentrollen

Dirigentrollen er et valgfrit modul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Formål og indhold

At klæde kursisten på til at varetage rollen, som dirigent.

Kurset vil tage udgangspunkt i at dirigentens rolle primært er at lede generalforsamlingen og sikre, at den afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Det betyder blandt andet, at dirigenten har ret til at styre diskussioner, herunder hvornår en debat er afsluttet, fastsætte rammerne for afstemninger og i yderste tilfælde bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal være stedet, hvor der etableres en konstruktiv dialog mellem medlemmer og ledelse. Der skal også gennemføres saglige valg og træffes konstruktive beslutninger. Kurset vil gennemgå planlægning og gennemførelse af den gode og velforberedte generalforsamling.

Der vil blive gennemgået checklister for ting, der skal huskes for at gennemføre en generalforsamling korrekt.  Du vil få en række gode råd om, hvordan dirigenten lever op til sit ansvar og udøver en tilpas myndighed på generalforsamlingen. Blandet andet har dirigenten ansvaret for, at der bliver udarbejdet et beslutningsreferat over generalforsamlingen, der beskriver de beslutninger, der blev vedtaget.

Kurset vil også afklare spørgsmålet om hvem, der kan vælges som dirigent og hvem der vælger dirigenten.

Det forventes at kursisterne, har læs Danmarks Jægerforbunds vedtægter og vedtægterne tilhørende en lokale jagtforening tilknyttet Danmarks Jægerforbund.

 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.