Årsmøde 2023

Årsmøde 2023

Kredsens årsmøde i kreds 1

Referat fra årsmødet - læs det her


4. marts - Lundbæk Landbrugsskole, Halkærvej 3, Nibe


Indtegning og morgenkaffe fra kl. 8.30 - mødet starter kl. 9.30.
Pris pr. deltager er 150,- kr. som dækker morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding nødvendig og senest 20. Februar  

DAGSORDEN ÅRSMØDE I KREDS 1   (klik på link for udskrift).

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning om Kredsens virksomhed.
 4. Orientering om Kredsens økonomiske forbrug.
 5. Orientering om Hovedbestyrelsens arbejde.
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer (jfr. § 23, stk. 2, nr. 4).
 7. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag. 
 8. Evt. 
Under årsmødet er der uddeling af hædringer samt årets emne fastlagt af Kredsbestyrelsen. 
Claus Lind Christensen og administrationen deltager i mødet. 
 

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke er fremsat af Kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i et jægerråd eller af en lokal jagtforening. Alle forslag skal tilgå Kredsformanden senest 11. februar - 3 uger før Kredsens årsmøde.

Hvem kan deltage og hvem kan stemme til årsmødet:

Alle medlemmer i Kreds 1 kan deltage i årsmødet, dog er følgende stemmeberettigede til Kredsens årsmøde:  Kredsbestyrelsen, Formænd for jægerråd og Fagkoordinatorer og derudover fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

Liste over indstillede til delegerede til Repræsentantskabet jf. punkt 6:
Navne sættes løbende på efter jægerrådsmøderne  

 • Læsø: Sven Thyø.
 • Morsø: Jan Jensen
 • Thisted: Martin Poulsen, Benny Trab Larsen, Karen Serup.
 • Jammerbugt: Jesper Pallesen, Hans Pedersen, Poul Stensbæk Pedersen, Thomas Andersen.
 • Hjørring: Hanne Vinther Nielsen, Kurt Thomsen, Finn Nielsen, Michael Kjeldsen.   
 • Frederikshavn: Allan Mandrup, Per Lindegård, Klaus Jensen, Erik Shack.  
 • Brønderslev: Henrik Hansen, Jørn Munkholt, Henrik Kragh.
 • Vesthimmerland: Jeanette B. Madsen, Per Madsen, Hans W. Dalbram, Mariane G. Birkmose.
 • Mariagerfjord: Helle Larsen, Palle Bjerre, Jens Libach.
 • Rebild: Elon Godiksen, Peter Jørgensen.
 • Aalborg: Evi Risdahl, Brian Lichon, Anders Linnemann Madsen, Torben Larsen, Kristian Slyk, 
  Søren Lauesen, Peter Søgaard Larsen, Per Østergård.

 

Derudover er Kredsbestyrelsen delegerede til Repræsentantskabet.

Vi glæder os til at se jer

På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen
Kredsformand

 Beretninger fra koordinatorerne: (beretninger er undervejs og opdateres lbn.)