Vaskebjørn (Procyon lotor)

Feltkendetegn

Vaskebjørnen stammer oprindeligt fra Nord- og Mellemamerika, og den er således ikke hjemmehørende i Europa.

Vaskebjørnens kendetegn på pels, der forekommer grå og består af en blanding af forholdsvis lange sorte og hvide dækhår. Halen er halvt så lang som kroppen og stribet, og i ansigtet har vaskebjørnen en tydelig sort, tværstribet maske

Vaskebjørnen er en såkaldt halvbjørn.

Forveksling

Ligesom mårhund og grævling har vaske-bjørnen maske, og de tre kan derfor forveksles. Grævlingen har en maske med striber på langs, og den er markant sort/hvid. Mårhundens maske er delt over snuden, og den har ikke som vaskebjørnen en stribet hale.

Bestandsudvikling

Man regner ikke med, at der er en bestand af vaskebjørne i Danmark. Der er gennem årene nedlagt vaskebjørne over hele landet, men det drejer sig formentlig om undslupne dyr. Da bestanden i Tyskland imidlertid er stærkt stigende, og således også i Slesvig-Holsten, er der god grund til at tro, at vi vil se en tiltagende indvandring fra naboerne mod syd. For at dæmme op for en bestand af vaskebjørne i Danmark, er det vigtigt, at man reagerer hvis vaskebjørn optræder på vildtkameraets billeder eller i andre sammenhænge, og at man hurtigt får iværksat forsøg på nedlæggelse. For yderligere vejledning henvises til nedennævnte kontakter.

Da det er vigtigt at følge udviklingen, opfordres alle der erkender vaskebjørnens tilstedeværelse til at henvende sig til Danmarks Jægerforbund, der samarbejder med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen om indsatsen. Henvendelse kan ske på tlf: 88 88 75 00 eller 50 60 22 31 samt mail: jki@jaegerne.dk