Vedtægter

Specielt for Kreds 7

Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen i kreds 7
• Kredsbestyrelsen i kreds 7 består af:
1 HB medlem, 1 Kredsformand og 12 kredsbestyrelsesmedlemmer.
• Kreds 7 opdeles valgteknisk i 4 distrikter. Den konkrete opdeling fremgår af ”Distriktsopdeling Kreds 7” - se bilag.
• Hvert distrikt indstiller 3 medlemmer til valg til kredsbestyrelsen.
De indstillede skal, hvis mulig, være bestyrelsesmedlemmer i et Jægerråd i det pågældende distrikt.
Hvert medlem vælges for en 3 årig periode, med skiftevis valgår.
• De udpegede og valgte medlemmer, udgør herefter medlemmerne af kredsbestyrelsen.
• HB medlem og HB suppleant samt kredsformand vælges iht. DJ´s vedtægter på kredsmødet.
• Kredsbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, udpege en Kredskasserer som ikke er valgt medlem af kredsbestyrelsen iht. DJ´s vedtægter.
• Hvis et distrikt ikke opstiller eller ikke kan opstille 3 medlemmer til valg for kredsbestyrelsen, kan kredsbestyrelsen frem til førstkommende kredsmøde udpege vakante personer til posterne, udpegningen bør ske fra pågældende distrikt. Vankanterne skal forestå valg ved førstkommende kredsmøde.
Skulle det på kredsmødet blive nødvendigt med en afstemning for at få bestyrelsespladserne besat, anvendes en afstemningsform/procedure, hvor de enkelte distrikter stemmer med den farve stemmeseddel der markerer det enkelte distrikt.
Dette skal sikre, at delegerede ved kredsmødet kun kan stemme på kandidater fra eget distrikt.
Der vil blive anvendt stemmesedler med 4 forskellige farver.
• Kredsbestyrelsen udpeger medlemmer til lokale råd, eks. Skovbrugerråd, Naturparker etc.. Medlemmer af rådene har tilbagemeldingspligt til kredsbestyrelsen.


Distriktsopgaver
• Det er de i distriktet valgte kredsbestyrelsesmedlemmers opgave og ansvar, at sørge for, at der er en effektiv kommunikation mellem jægerrådet og lokalforeningsformænd i distriktet, kredsbestyrelsen og Hovedbestyrelsen.

Dette skal ske gennem møder i distriktet, elektroniske medier osv.

Mødehyppighed afgøres ud fra behovet i det enkelte distrikt. Dog skal der afholdes min. 2 årlige møder for at sikre en effektiv dialog og samarbejde mellem distriktets jægerråd.Distriktsopdeling Kreds 7

Distrikt 1:
1 Holbæk
2 Kalundborg
3 Odsherred

Distrikt 2:
4 Greve
5 Høje-Tåstrup
6 Køge
7 Lejre
8 Roskilde
9 Solrød
10 Stevns


Distrikt 3:
11 Albertslund
12 Ballerup
13 Brøndby
14 Dragør
15 Egedal
16 Frederiksberg
17 Furesø
18 Gentofte
19 Gladsaxe
20 Glostrup
21 Herlev
22 Hvidovre
23 Ishøj
24 København
25 Lyngby-Taarbæk
26 Rudersdal
27 Rødovre
28 Tårnby
29 Vallensbæk

Distrikt 4:
30 Allerød
31 Fredensborg
32 Frederikssund
33 Gribskov
34 Halsnæs
35 Helsingør
36 Hillerød
37 Hørsholm