Vedtægter

Vedtægter for Jægerforbundet - klik her

  
Specielt for Kreds 7

Valg af medlemmer til kredsbestyrelsen i kreds 7

  • Kredsbestyrelsen i kreds 7 består af:
  • HB medlem, 1 Kredsformand og 12 kredsbestyrelsesmedlemmer.
  • Kreds 7 opdeles valgteknisk i 4 distrikter. Den konkrete opdeling fremgår af ”Distriktsopdeling Kreds 7” - se bilag.
  • Hvert distrikt indstiller 3 medlemmer til valg til kredsbestyrelsen.

De indstillede skal, hvis mulig, være bestyrelsesmedlemmer i et Jægerråd i det pågældende distrikt.

Hvert medlem vælges for en 3 årig periode, med skiftevis valgår.

  • De udpegede og valgte medlemmer, udgør herefter medlemmerne af kredsbestyrelsen.
  • HB medlem og HB suppleant samt kredsformand vælges iht. DJ´s vedtægter på kredsmødet.
  • Kredsbestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, udpege en Kredskasserer som ikke er valgt medlem af kredsbestyrelsen iht. DJ´s vedtægter.
  • Hvis et distrikt ikke opstiller eller ikke kan opstille 3 medlemmer til valg for kredsbestyrelsen, kan kredsbestyrelsen frem til førstkommende kredsmøde udpege vakante personer til posterne, udpegningen bør ske fra pågældende distrikt. Vankanterne skal forestå valg ved førstkommende kredsmøde.

Skulle det på kredsmødet blive nødvendigt med en afstemning for at få bestyrelsespladserne besat, anvendes en afstemningsform/procedure, hvor de enkelte distrikter stemmer med den farve stemmeseddel der markerer det enkelte distrikt.

Dette skal sikre, at delegerede ved kredsmødet kun kan stemme på kandidater fra eget distrikt.

Der vil blive anvendt stemmesedler med 4 forskellige farver.

  • Kredsbestyrelsen udpeger medlemmer til lokale råd, eks. Skovbrugerråd, Naturparker etc.. Medlemmer af rådene har tilbagemeldingspligt til kredsbestyrelsen. Medlemmer af rådene har tilbagemeldingspligt til kredsbestyrelsen.

 Distriktsopgaver

  • Det er de i distriktet valgte kredsbestyrelsesmedlemmers opgave og ansvar, at sørge for, at der er en effektiv kommunikation mellem jægerrådet og lokalforeningsformænd i distriktet, kredsbestyrelsen og Hovedbestyrelsen.

Dette skal ske gennem møder i distriktet, elektroniske medier osv.

Mødehyppighed afgøres ud fra behovet i det enkelte distrikt. Dog skal der afholdes min. 2 årlige møder for at sikre en effektiv dialog og samarbejde mellem distriktets jægerråd.

Dette er vedtaget på kredsmødet d. 6. marts 2016

 


Opdeling af kreds 7 kommuner i distrikter

    

Distrikt 1 Distrikt 3
Odsherred Ishøj
Kalundborg Albertslund
Holbæk Vallensbæk
  Brøndby
Distrikt 2              
Glostrup
Lejre Rødovre
Roskilde Hvidovre
Køge Tårnby
Stevns Dragør
Solrød København
Greve Frederiksberg
Høje Tåstrup Gentofte
  Gladsaxe
Distrikt 4 Herlev
Hørsholm Ballerup
Allerød Egedal
Frederikssund Furesø
Hillerød Lyngby - Tårbæk
Fredensborg Rudersdal
Helsingør  
Gribskov  
Halsnæs