Sådan bliver du buejæger

For at blive buejæger i Danmark kræves der, at du har et almindeligt jagttegn. Dernæst skal du deltage i et 1 dags buejagtkursus.

Til selve prøven skal du bestå en teoretisk del med besvarelse af 20 spørgsmål med relation til buejagt. Her skal de 18 besvares korrekt. Ved den praktiske prøve skal der vises sikker håndtering af buen og skydes på 6 skiver med rådyr. Her er afstandene ukendte ud til 25 meter, og der skal være træf i mindst de fem. Træf svarer her til hjerte/lunge området.

Tilladelse til buejagt gælder for den buetype, du har aflagt prøve med. Langt de fleste aflægger prøven med compoundbuen, men der er også to andre buetyper som finder anvendelse, nemlig langbuen og recurvebuen.

Få mere viden om buejagtkurser og bueprøve ved at læse artiklen Det, alle buejægere spørger om.