Sådan bliver du buejæger

Er du en af dem der går rundt med et ønske om at blive buejæger, så læs lige med her. Der er nemlig kommet nye regler både med hensyn til krav og tidsfrister. Hvis man vil være buejæger, så skal man først have jagttegn.

Tidligere var det et krav at man også bestod haglskydeprøven inden man kunne blive buejæger. Sådan er det ikke mere. Det er nu muligt at tage prøven til riffel eller bue og gå på jagt med disse våben, uden at have bestået haglskydeprøve.

For at blive buejæger i Danmark kræves der, at du har et almindeligt jagttegn. Dernæst skal du deltage i et 1 dags buejagtkursus, samt bestå bueprøven ved naturstyrelsen.

Kurset er målrettet buejagt og blev i sin tid vedtaget, da buejagt stiller anderledes krav til jægeren og man ønskede at klæde de kommende buejægere bedst muligt på til jagten.

Der skal øves og trænes for at bestå både den teoretiske og den praktiske prøve, men det et absolut overkommeligt.

Det obligatoriske buejagttegnskurses består af en teoretisk del og en praktisk del, hvor erfarne buejægere underviser i pensum og bruger deres erfaringer til at klæde buejagtaspiranterne bedst muligt på til prøven og til buejagt.

Tidligere skulle man være tilmeldt kurserne til nytår og midt i juni. Sådan er det ikke længere. Nu kan man tilmelde sig kurserne helt op til kursusstart – hvis der er plads. Tilmelding til kurserne foregår til de enkelte kursussteder.

Du kan læse Instruks for Buejagtprøver HER

Du finder en liste med kursussteder og datoer nederst på denne side 

Efter kurset bliver det indberettet at kursisten har gennemført kurset, som efterfølgende kan tilmelde sig og gå op til bueprøve. Tilmelding til prøven foregår via Mit jagttegn.

Kursisten efter kurset:

  • Betale for prøven (540,-)
  • Tilmelde sig en prøve senest kl 12, tre dage før prøven
  • Melde afbud senest fire dage før hvis forhindret
  • Tjekke mindst syv dage efter det obligatoriske buejagttegnskursus at der er afkrydset gennemført buejagtkursus

Til selve bueprøven skal du bestå en teoretisk del med besvarelse af 20 spørgsmål med relation til buejagt. Her skal de 18 besvares korrekt. Ved den praktiske prøve skal der vises sikker håndtering af buen og skydes på 6 skiver med rådyr. Her er afstandene ukendte ud til 25 meter, og der skal være træf i mindst de fem. Træf svarer her til hjerte/lunge området.

Tilladelse til buejagt gælder for den buetype, du har aflagt prøve med. Langt de fleste aflægger prøven med compoundbuen, men der er også to andre buetyper som finder anvendelse, nemlig langbuen og recurvebuen. Noget særligt ved buen som våben er at buejagttegnet skal generhverves hver femte år.

Til prøven skal medbringes, jagttegn, fysisk billedlegitimation, indskudt bue og pile der opfylder krav til jagt på råvildt. Prøven må aflægges med fieldpoint/træningspidser.

 jagttegn.dk findes en huskeliste til aspiranterne

Vi anbefaler at man:

  • I god tid tager kontakt til en forening med buejagt på programmet. Tag eventuelt fat i den lokale buejagtkoordinator, han kender området og kan helt sikkert hjælpe dig i den rigtige retning. De fleste foreninger har lånebuer der kan trænes med
  • Tager kursus tidsmæssigt tæt på prøven. Prøverne foregår oftest i april/maj og august/september.
  • Jævnligt træner med andre. Du får masser af fif, og det forebygger nogle fejl. I de fleste klubber findes en uddannet jagtbueinstruktør der kan vejlede og hjælpe dig
  • Deltager i 3D-skydninger. Det giver kanongod træning og nye venner
    Husk, at fordi man kan ramme en mælkekapsel hver gang derhjemme, så er det noget helt andet når man er på jagt.

Her finder du oversigt over prøveperioder i de forskellige landsdele: 

Selve datoerne for bueprøverne findes på Mit jagttegn når de åbnes. Få mere viden om buejagtkurser og bueprøve ved at læse artiklen Det, alle buejægere spørger om.