Vildtudbytte

Jægernes indberetning af nedlagt vildt - vildtudbytte har en lang historie. Helt tilbage i 1941 startede indberetning af vildtudbytte, og det har således igennem årtier bidraget med vigtige data for vurdering af jagtens bæredygtighed, og dermed betydning for fremtidens jagtmuligheder.

Vildtudbytte er for visse arter mere et udtryk for jægeradfærd end for egentlige udviklingstendenser for bestandene. For nogle arter afspejler vildtudbyttet ikke hvad der kan nedlægges, men mere om hvad jægerne vælger at nedlægge. Det gælder f.eks. for hare. Men for andre arter giver vildtudbytteindberetning vigtig viden om bestandsudvikling, og dermed jagtens bæredygtighed. I flere tilfælde har vildtudbyttestatistikken i kombination med stikprøvedata fra levende bestande givet forskere et godt grundlag for at vurdere, hvorledes den givne vildtart påvirkes af det aktuelle jagtudtag. På den baggrund vurderes jagtens biologiske bæredygtighed.

Bidrag til undersøgelse af svømmeændernes kondition

Får ænderne virkelig dårlig kondition og dermed ringere betingelser for ynglesucces pga. jagt? Det kan vi kun undersøge ved at indsamle data fra de nedlagte fugle.

Jægernes dataindsamling kan bidrage til at styrke argumentationen for bæredygtig jagtudøvelse. Vær med til at veje dine nedlagte svømmeænder. Det foregår igennem Danmarks Jægerforbunds app i ”Jagtjournal” funktionen. Sidegevinst ved at bruge Jagtjournalen igennem Danmarks Jægerforbund er også den integration der er med vildudbytteindberetning som mindsker tiden der skal bruges på at indberette vildudbyttet.

Se videovejledning til hvordan du indberetter vejedata på dine nedlagte svømmeænder her: