Vildtudbytte

Jægernes indberetning af nedlagt vildt - vildtudbytte har en lang historie. Helt tilbage i 1941 startede indberetning af vildtudbytte, og det har således igennem årtier bidraget med vigtige data for vurdering af jagtens bæredygtighed, og dermed betydning for fremtidens jagtmuligheder.

Vildtudbytte er for visse arter mere et udtryk for jægeradfærd end for egentlige udviklingstendenser for bestandene. For nogle arter afspejler vildtudbyttet ikke hvad der kan nedlægges, men mere om hvad jægerne vælger at nedlægge. Det gælder f.eks. for hare. Men for andre arter giver vildtudbytteindberetning vigtig viden om bestandsudvikling, og dermed jagtens bæredygtighed. I flere tilfælde har vildtudbyttestatistikken i kombination med stikprøvedata fra levende bestande givet forskere et godt grundlag for at vurdere, hvorledes den givne vildtart påvirkes af det aktuelle jagtudtag. På den baggrund vurderes jagtens biologiske bæredygtighed.