Jægerhåndværk

Efter skuddet

Når vildtet er skudt, er det både en selvfølge og en moralsk forpligtelse at gennemføre et omhyggeligt efterskudsarbejde. Vildtet skal eftersøges, samles op og – i tilfælde af anskydning – aflives. Det er primært jagthundens opgave, og for småvildts vedkommende er det da også et krav, at jægeren skal medbringe en egnet, apporterende hund.