Kommunalpolitisk interessevaretagelse og lobbyisme

Kommunalpolitisk interessevaretagelse og lobbyisme er et valgfrit modul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Formål og indhold

At give kursisterne en forståelse af, hvordan kommunen fungerer, og hvordan man bedst kan påvirke de områder, der har vildtets og jægernes interesse.

Forstå kommunen

Få en introduktion til arbejdet i kommunen med kommunalbestyrelsen, udvalgene og embedsværket og få en introduktion til beslutningsprocesser, budgetprocessen og hvad et grønt råd er.

Lokal redskaber til indflydelse

En gennemgang af de redskaber, der virker til lokal interessevaretagelse. Hvordan udføres lobbyisme bedst i et lokalt perspektiv? Der bliver emner om opbygningen af netværk, argumenter og synlighed om vores interesser.

Der vil være helt konkrete eksempler og gruppearbejde, så man kan svare på spørgsmål som:

  • Hvem skal man tage fat i med en bestemt sag?
  • Skal man skrive høringssvar eller læserbreve?
  • Hvilken rolle spiller partipolitik?
  • Skal man tale med borgmesteren i Brugsen eller på kontoret?

Målgruppe

Målgruppen for dette valgfri modul "Kommunalpolitisk interessevaretagelse og lobbyisme" i DJ's Lederuddannelse er alle med ønske om kendskab til interessevaretagelse i et kommunalt perspektiv, f.eks. medlemmer i jægerråd, grønt råd og lokale friluftsråd.

 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.