DJ - Natursyn 2024

Natursyn


Naturen i Danmark er under stigende pres. Både hvad angår kommerciel udnyttelse, og når det kommer til brug af naturen til rekreative formål.
Danmarks Jægerforbund (DJ) står på naturens og vildtets side og vil som grøn organisation arbejde for mest mulig natur med plads til økosystemer i balance og stor biodiversitet. En natur, hvor jagten jf. DJ’s vedtægter skal kunne udøves på et bæredygtigt grundlag, og hvor jagten og aktiviteter relateret til jagtudøvelsen til enhver tid foregår på en sådan måde, at jagten bidrager til et artsrigt naturindhold med velfungerende økosystemer.
Dette er også forudsætningen for, at jægerforbundets vision om God jagt i generationer kan føres ud i livet.
Jægerne skal bidrage til øget biodiversitet og flere naturområder. Derved kan jagten sikres for kommende generationer.
Det er jægerforbunds mål, at jagt både er en accepteret del af naturforvaltningen og en af samfundet accepteret rekreativ aktivitet.