Viden om DJ's medlemmer

I Danmarks Jægerforbund sætter vi pris på vores medlemmer. Jo mere vi ved om vores medlemmer, jo bedre organisation kan vi skabe for dem. Derfor gennemfører vi med jævne mellemrum analyser, hvor vi søger svar på, hvor tilfredse vores medlemmer er, og hvor de ser, vi kan gøre det endnu bedre.

Den seneste analyse gennemførte vi i december 2023/januar 2024.

Medlemsundersøgelserne gennemføres via SurveyExact fra Rambøll Management, hvor et digitalt spørgeskema udsendes til til alle medlemmer, der er registreret med en valid mailadresse i vores medlemssystem - dog ikke til juniormedlemmer og prøvemedlemmer. 

Du finder resultaterne af de gennemførte medlemsundersøgelser her:

Medlemsundersøgelse 2024

Medlemsundersøgelse 2021

Medlemsundersøgelse 2020

Medlemsundersøgelse 2019

Medlemsundersøgelse 2018

Medlemsundersøgelse 2017 

Medlemsundersøgelse 2016