Foredrag

Danmarks Jægerforbund tilbyder foredrag til jagtforeninger, Jægerråd og kredse samt andre grupper, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som ønsker videnopbygning i forhold til at kvalificere vildtforvaltning eller blot få indsigt i jagt og jægerforbundet. Jagtforeninger har mulighed for et gratis foredrag årligt.

Emnerne er mange og kunne være:

Adaptiv vildtforvaltning

Giver det mest mulig jagt? Hvad er op og ned på adaptiv vildtforvaltning, og hvorfor har det relevans for jagten.

Råvildtforvaltning

Hvordan forvalter vi bedst vores mindste hjorteart. Emner som afskydningspolitik, fodring, trofæer m.v. vil blive gennemgået.

Jagthunde

Få gode råd og tips til effektiv uddannelse af jagthunden på hundens præmisser. Hvordan får jeg en god hund? Om førerforhold / ikke-lederskab, racespecifikke forskelle, hvordan vælger jeg den rigtige jagthund, og hvad skal jeg være opmærksom på i hundens første 12 måneder.

Natur- og Vildtpleje

Hvordan planlægges og gennemføres en målrettet natur- og vildtpleje på bedriftsniveau. Hvilket behov er der? Hvilke muligheder er der? Skal der tilladelser til? Hvad skal der plejes, hvordan og hvornår?

Skydebaner & ansvar

Hvilket ansvar har man, når man driver en skydebane?. Hvad må og skal en skydeleder i forhold til loven?. Kan det enkelte bestyrelsesmedlem i jagtforeningen blive gjort personlig økonomisk ansvarlig for et økonomisk krav mod jagtforeningen? Hvilke pligter har man, som ansvarlig for driften af en skydebane, i forhold til miljøgodkendelse, instruks for banens brug?

Klik her for at se inspiration til de emner, som vi kan holde foredrag om - du er velkommen til selv at komme med helt konkrete ønsker, hvis du har andre ideer i tankerne