Foredrag

Danmarks Jægerforbund, sekretariatet tilbyder foredrag til jagtforeninger, Jægerråd og kredse samt til andre grupper, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som ønsker videnopbygning i forhold til at kvalificere vildtforvaltning eller blot få indsigt i jagt og jægerforbundet.

Vi ønsker med DJ´s foredragsvirksomhed at nå ud til så mange medlemmer, på tværs af jagtforeningerne som muligt, så vi styrker sammenhængskraften og erfaringsudvekslingen.

Jagtforeninger har mulighed for ét gratis foredrag årligt, og der opfordres til at udbyde foredragene i samarbejde med nabojagtforeninger, så der sikres et højt deltagerantal.

For at nå ud til et stort deltagerantal som muligt, så er der et krav om, at der sker tydelig markedsføring af foredragene. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med jægerrådet og kredsen.

Kravet er, at der som minimum skal være 20 deltagere. I særlige tilfælde kan der efter aftale afviges for deltagerantallet. Opnås der ikke tilstrækkeligt med deltagere aflyses foredraget, men vil kunne tilbydes via teams, for de der har tilmeldt sig.

Kredse og Jægerråd har mulighed for gratis foredrag. Og her gælder det ligeledes at få flest mulige deltagere. Derfor er der et krav om, at der minimum skal være 40 deltagere. I særlige tilfælde kan der efter aftale afviges fra deltagerantallet. Opnås der ikke tilstrækkeligt med deltagere, aflyses foredraget, men vil kunne tilbydes på teams, for de som har tilmeldt sig.

Jagtforeningerne, jægerrådene og kredsene er vært ved foredragene.

Andre målgrupper skal i udgangspunktet betale for foredrag, medmindre der situationsbestemt vurderes at foredraget vil gavne DJ og/eller bidrage til vores kerneopgaver og indsatser. Kontakt sekretariatet for yderligere information.


Emnerne er mange og tager udgangspunkt i jagtforeningerne, kredse og jægerrådene behov.

Klik her for at se inspiration til de emner, som vi kan holde foredrag om - du er velkommen til selv at komme med helt konkrete ønsker, hvis du har andre ideer i tankerne