Foredrag

Danmarks Jægerforbund tilbyder foredrag til jagtforeninger, Jægerråd og kredse samt andre grupper, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som ønsker videnopbygning i forhold til at kvalificere vildtforvaltning eller blot få indsigt i jagt og Jægerforbundet.

Foredragene er som udgangspunkt uden beregning med mindre, der er tale om et direkte kommercielt sigte med foredraget. 

Emnerne er mange og kunne være:

Adaptiv vildtforvaltning

 – Giver det mest mulig jagt? Hvad er op og ned på adaptiv vildtforvaltning, og hvorfor har det relevans for jagten.

Råvildtforvaltning

- Hvordan forvalter vi bedst vores mindste hjorteart. Emner som afskydningspolitik, fodring, trofæer m.v. vil blive gennemgået.

Jagthunde

- Få gode råd og tips til effektiv uddannelse af jagthunden på hundens præmisser. Hvordan får jeg en god hund? Om førerforhold / ikke-lederskab, racespecifikke forskelle, hvordan vælger jeg den rigtige jagthund, og hvad skal jeg være opmærksom på i hundens første 12 måneder.

Natur- og Vildtpleje

- Hvordan planlægges og gennemføres en målrettet natur- og vildtpleje på bedriftsniveau. Hvilket behov er der? Hvilke muligheder er der? Skal der tilladelser til? Hvad skal der plejes, hvordan og hvornår?

Skydebaner & ansvar

- Hvilket ansvar har man, når man driver en skydebane?. Hvad må og skal en skydeleder i forhold til loven?. Kan det enkelte bestyrelsesmedlem i jagtforeningen blive gjort personlig økonomisk ansvarlig for et økonomisk krav mod jagtforeningen?. Hvilke pligter har man, som ansvarlig for driften af en skydebane, i forhold til miljøgodkendelse, instruks for banens brug?

Klik her for at se inspiration til de emner, som vi kan holde foredrag om - du er velkommen til selv at komme med helt konkrete ønsker, hvis du har andre ideer i tankerne