Sæl

To sælarter yngler i Danmark, nemlig spættet sæl og gråsæl. Dog kan der af og til iagttages andre sælarter, men det er kun disse to, der er hjemmehørende i dansk farvand.

Sæler er pattedyr stærkt tilpasset livet i havet. De har et strømlinet legeme, og deres lemmer er omdannet til luffer, hvilket gør dem til gode svømmere og dykkere. Som isolering har de et tykt spæklag. Sæler er tilpasset et liv i vand, men er dog stadig tilknyttet landjorden og kommer på land - blandt andet for at yngle og fælde. 

Sæler i artsleksikonet

Spættet sæl (Phoca vitulina)

Gråsæl (Halichoerus grypus)