Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde er et valgfrit modul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Formål og indhold

Er du klar til at yde en frivillige indsats for jagten? Ser du værdi i at motivere andre frivillige til at yde en indsats? Vil du gerne medvirke til at sætte dagsordenen i DJ? Vil du gerne uddanne dig inden for organisationsarbejde og ledelse af frivillige? Ja, så har vi et godt tilbud til dig. DJ styrker nemlig uddannelsen af de mange frivillige ledere og andre frivillige, der også medvirker til, at DJ er en velfungerende og stærk organisation. Der åbnes op for alle medlemmer med interesse for organisationsarbejdet og ledelse af frivillige kan deltage.

At blive en del af Danmarks Jægerforbunds frivillige ledelsesfilosofi og organisatoriske arbejde og sikre, at vi alle trækker i samme retning og har nogenlunde ens forudsætninger og videns grundlag for den frivillige indsats i organisationsarbejdet i DJ.  

At kunne anvende modulet bestyrelsesarbejde progressivt i forhold til frivillig ledelse.

Formålet er, at blive fortrolig med de opgaver og ansvar man har som bestyrelse samt have klarhed over, hvilke opgaver der løses af hvem.