Danmarks Jægerforbunds indsats for at få svar om PFAS

Danmarks Jægerforbund er meget optaget af problemstillingen omkring forekomsterne af PFAS i vildtkød, og har igennem længere tid fulgt udviklingen nøje, samt være i løbende dialog med relevante myndigheder. Det er Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at myndighederne arbejder målrettet på at få klarlagt omfang, årsag og mulige konsekvenser for befolkningen. Mange jægere er bekymrede for deres sundhed, og derfor haster det med mere afklaring fra myndighederne.

Vildt skal prioriteres af myndighederne

Når arbejdet med tests og vejledninger skal prioriteres af myndighederne, er den kommercielle fødevareproduktion hos landbruget i fokus. Danmarks Jægerforbund kæmper for at vildtet også bliver prioriteret i dette arbejde hos myndighederne. Vi jægere spiser også kødet, og derfor beder vi myndighederne komme med konkrete og faglige anbefalinger om, hvordan man skal forholde sig som jæger.

Danmarks Jægerforbund mener, der er brug for differentierede vejledninger til forurenede områder og til forskelligt vildt. De danske jægere skal have konkrete vejledninger om hvor meget af hver type vildt der kan spises fra de forskellige berørte områder, uden de risikerer at indtage for meget PFAS. Danmarks Jægerforbund opfordrer kraftigt myndighederne til at fremskynde arbejdet, så der kan komme klarhed for Danmarks jægere.

Ikke er fare for akut forgiftning

Jægerforbundet har i flere tilfælde assisteret myndighederne med at finde vildt som kan sendes til test, og vi vil altid gerne bidrage for at fremskynde processen. Overordnet er der tale om påvirkning af biomarkører hvor effekterne er små. Der er ingen tegn på klinisk betydende effekter og ingen fare for akut forgiftning. Biomarkører fortæller om organernes funktion, fx indikerer en blodprøve for leverenzymer om leveren er påvirket af fx medicin eller alkohol – en lettere forhøjet værdi indikerer ikke i sig selv sygdom. Ifølge Sundhedsstyrelsens ekspertgruppe viser den eksisterende viden at PFAS har følgende helbredseffekter:

 • Nedsat antistofrespons i forbindelse med vaccination, primært hos børn
 • Forhøjet kolesterol
 • Nedsat fødselsvægt
 • Let leverpåvirkning

Kilde: www.sst.dk

På denne side har vi samlet relevant information om PFAS fra myndighederne, så det er mere overskueligt. Der kommer hele tiden resultater fra flere tests, og nye svar fra myndighederne, og DJ vil med jævne mellemrum opdatere siden. Nedenstående informationer er derfor angivet med en kilde hos myndighederne, hvorfra svarene er gengivet ordret.

Link til info om PFAS:

Baggrundsviden om PFAS

Få her en overordnet indføring i de forskellige begreber og grænseværdier.

 • PFAS og PFOS

  PFAS (Per- og polyfluorerede alkylstoffer) er en gruppe af kemiske stoffer, mens PFOS (perfluoroctansulfonsyre) er en specifik type PFAS. PFOS er en af de mest studerede og almindeligt anvendte PFAS, og det har været brugt i en række produkter, herunder skum, imprægnering, non-stick belægninger, og kosmetiske produkter. PFOS har været forbudt siden 2011. Andre PFAS stoffer bruges stadig i en lang række produkter.

  Hvad er PFAS?
  PFAS er en gruppe af kemiske stoffer, der bruges i en række forskellige produkter, herunder skum, imprægnering, non-stick belægninger, og kosmetiske produkter. PFAS er også blevet brugt i industrielle processer og i vandbehandlingsmidler.

  PFAS blev først udviklet i midten af det 20. århundrede, og deres brug er blevet mere almindeligt i løbet af de sidste årtier. De er meget stabile og kan ikke nedbrydes af naturlige processer, hvilket betyder at de kan forblive i miljøet i mange år efter at de er blevet udledt. På grund af deres lange levetid og evne til at rejse gennem luft, vand og jord, er PFAS blevet fundet i både dyr og mennesker i hele verden.

  Læs mere her

  Kilde: Sundhedsstyrelsen

 • PFAS gennem tiden

  • 1930'erne: Udviklingen af PFAS begynder.
  • 1950'erne: PFAS sættes i industriel masseproduktion.
  • 1960'erne-1970'erne: Brugen af PFAS bliver mere almindelig, da de er meget stabile og har en række praktiske egenskaber.
  • 1980'erne-1990'erne: Studier begynder at vise, at PFAS kan være skadelige for miljøet og menneskers sundhed.
  • 2000'erne: Flere lande og internationale organisationer begynder at implementere love og regler for at begrænse brugen og udledningen af PFAS.
  • 2010'erne: Der bliver udført flere undersøgelser, der viser de negative effekter af PFAS på både menneskers helbred og miljøet.
  • 2011: Al brug af PFOS forbydes

  Læs mere her

  Kilde: Danske Regioner

 • PFAS ved Vestkysten og andre kystnære områder

  Her beskrives den fremherskende teori om forekomster af PFAS i kystnære områder. De kemiske egenskaber ved PFAS gør, at PFAS samles i overfladen på havvandet og især i havskum. Ved pålandsvind dannes havskum med meget høje PFAS-koncentrationer og havskummet skubbes ind mod kysten. Dette havskum flyver med vinden ind over land, og forurener især de kystnære områder.

  De højeste målinger i græs for PFAS er foretaget indenfor 500 meter fra kysten. Det er forventningen at lokale vejr og vindforhold samt græstype har betydning for forureningen.

  Kilde: En rapport lavet af Niras til Lemvig Kommune

 • Grænseværdier i kød

    PFOS
  µg/kg

  PFOA
  µg/kg

  PFNA
  µg/kg
  PFHxS
  µg/kg
  Sum PFOS,
  PFOA, PFNA,
  PFHxS
  Æg 1,0 0,3 0,3 0,3 1,5
  Fiskekød 2-35 0,1-8 0,1-48 0,1-1,5 2-45

  Krebsdyr og
  muslinger

  3 0,7 1 0,4 3
  Kød fra kvæg,
  svin og fjerkræ
  0,3 0,8 0,2 0,2 1,3
  Fårekød 1,0 0,2 0,2 0,2 1,6
  Indmad 6 0,7 0,4 0,5 9
  Vildtkød 5 3,5 1,5 0,6 9
  Vildt indmad 50 25 45 3 50

  Det forventes at man indtager mindre vildtkød og indmad, og derfor er grænseværdierne højere, end for kød fra kvæg.

  Læs mere her

  Kilde: Den Europæiske Unions Tidende

Jægernes spørgsmål om PFAS og jagt

Indsend dit spørgsmål om PFAS og jagt til jbr@jaegerne.dk, så stiller vi spørgsmålet videre til myndighederne.

 • Er der PFAS i vildt?

  Der er fundet PFAS overalt i naturen i hele verden. PFAS findes derfor også i vildt med måleværdier som er både under og over grænseværdierne. Der er fundet PFAS over grænseværdierne i flere forskellige type vildt i Danmark.

  Resultater fra Harboør Tange findes her

  Kilder: Region Midtjylland, Lemvig kommune og Naturstyrelsen

 • Hvor der lavet tests af PFAS i vildt?

  • Der er testet ænder ved Harboør Tange hvor de 12 ud af 15 var over grænseværdierne
  • Der er testet ænder ved Agger Tange hvor de 18 ud af 20 var over grænseværdierne
  • Der er testet ænder ved Nyord, hvor en enkelt ud af 10 var over grænseværdierne
  • Der er testet ænder ved Vest Stadil Fjord, hvor en enkelt ud af 10 var over grænseværdierne

  To rådyr og to harer skudt ved Flyvestation Værløse på Sjælland er blevet testet for PFAS. Der var en brandøvelsesplads på området. Her ligger indholdet af PFAS i alle prøver under grænseværdierne.

  Listen er opdateret den 30. januar 2023.

 • Hvor farligt er PFAS for en jæger?

  Grænseværdierne for vildtkød er højere end for andre typer kød. Det er fordi myndighederne forventer man spiser mindre vildtkød i forhold til f.eks. oksekød. Det enkelte stykke vildt er ikke farligt at spise. Det er den samlede langtidspåvirkningen man skal være opmærksom på, og især hvis man spiser mange dyr fra et bestemt område der er forurenet. Det er derfor myndighederne er specielt opmærksomme på kogræsserforeninger.

  Se vores krav til myndighederne om vejledninger i afsnittet "Vildt skal prioriteres af myndighederne" her.

 • Er der forskel på kød og indmad?

  PFAS ophobes i leveren, hvor der findes højere koncentrationer af PFAS end i kødet.

 • Kan man trygt gå på jagt langs Vestkysten?

  Ja, men myndighederne har frarådet jægere at spise vildt fra Harboør Tange.
  Der er i øjeblikket ingen vejledninger fra myndighederne for andre områder.

  Se vores krav til myndighederne om vejledninger i afsnittet "Vildt skal prioriteres af myndighederne" her.

 • Hvornår kommer der en vejledning om vildt?

  Det vides ikke hvornår myndighederne er klar med en vejledning om vildt.

  Se vores krav til myndighederne om vejledninger i afsnittet "Vildt skal prioriteres af myndighederne" her.

   

 • Er der bestemte vildtarter der er mere udsat for PFAS end andre?

  Det er for tidligt at sige noget præcist om ramte vildtarter, fordi det er begrænset hvor meget vildt der er testet. De foreløbige testresultater kunne tyde på at ænder er mere ramt af PFAS forurening end andre vildtarter.

Sundhedsstyrelsens oftest stillede spørgsmål

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 • Hvor længe kan jeg have PFOS og PFOA i kroppen?

  Efter en svensk forureningsepisode med PFOS og PFOA i Ronneby har man i 2015 estimeret halveringstiden for de to stoffer til at være 2,5 - 3,5 år med stor individuel variation.
  Afhængigt af udgangspunktet kan det tage op til mellem 7 og 18 år at nå et lavt niveau af PFOS (~3-5 halveringstider).

 • Er der noget, jeg selv kan gøre for at få PFAS hurtigere ud af min krop?

  PFAS bliver ikke nedbrudt i kroppen, men bliver langsomt udskilt. Det udskilles især i urin, men også med afføring. Det udskilles også i brystmælk og i forbindelse med menstruation og fødsel. Man kan ikke selv gøre noget for at øge udskillelsen. Og man har ikke aktuelt dokumenteret behandling, der kan øge udskillelsen.

 • Kan jeg få målt PFAS i blodet?

  Nej, det måles kun i særlige tilfælde via Arbejds- og Miljømedicinske klinikker, f.eks. i forbindelse med forskningsprojekter og lignende. Da PFAS er et stof, som man udsættes for i mange sammenhænge, vil man på langt de fleste mennesker kunne måle et vist niveau i blodet, også selv om de ikke har oplevet en særlig udsættelse for stofferne. At måle niveauet vil ikke have nogen konsekvenser for den enkelte, da prøven hverken kan forudsige et helbredsproblem eller kan give information, der kan bruges til behandling.

 • Hvilke sygdomme kan jeg få, når jeg har været udsat for PFAS?

  Man har fundet, at der er statistisk sammenhæng mellem udsættelse for PFAS og nedenstående helbredsudfald. Læs infoark her.

  • Færre antistoffer i blodet efter vaccination, primært hos børn
  • Øget risiko for nyrekræft hos voksne
  • Let forhøjelse af kolesterol
  • Let nedsat fødselsvægt

  Flere andre sygdomme er blevet undersøgt. Det er for eksempel forhøjet blodtryk i graviditeten, ændring i leverenzymer (ikke leversygdom, men påvirkede levertal ved blodprøve), mulig øget risiko for bryst- og testikelkræft, påvirket funktion af skjoldbruskkirtlen, og mulig øget risiko for betændelse i tyktarmen. Men det er stadig usikkert, om PFAS har indflydelse på risikoen for disse tilstande. Der forskes meget i PFAS, og i løbet af de kommende år vil vi få mere viden om, hvordan PFAS påvirker helbredet.

 • Vil jeg blive syg i fremtiden på grund af PFAS?

  Ved undersøgelser af befolkningsgrupper, der har været udsat for PFAS i f.eks. forureningssager, har man fundet en sammenhæng med de førnævnte tilstande. Men man kan ikke ud fra hverken blodprøver, undersøgelser eller målinger af eksponering, sige noget om den enkeltes risiko. De fundne helbredseffekter forbundet med PFAS er ikke specifikke for PFAS-eksponeringer, men er er i høj grad også påvirket af f.eks. levevilkår og mange andre miljømæssige, sociale eller genetiske faktorer.

 • Skyldes mine aktuelle symptomer udsættelse for PFAS?

  De helbredstilstande, man forbinder med udsættelse for PFAS, er almindeligt forekommende også blandt ikke-udsatte. Det vil for den enkelte patient være umuligt med sikkerhed at konkludere, at det er PFAS, der er årsagen til tilstanden. Hvis der har været en særlig stor eksponering, kan man på en Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling nærmere vurdere eksponeringen samt rådgive i forhold til kendte helbredseffekter.

 • Påvirker udsættelse for PFAS virkningen af min covid-19 vaccine?

  For voksne er der foreløbige og ikke offentliggjorte studier, der peger på, at PFAS ikke påvirker immunrespons negativt efter covid-19 vaccinen. For børn er der fundet sammenhæng mellem PFOA og PFOS og nedsat immunrespons efter vaccination. Men et svækket immunrespons er ikke det samme som at vaccinen slet ikke virker. Selv om man har kunne måle et nedsat immunrespons ved en blodprøve efter vaccination, har man ikke set en øget forekomst af de sygdomme, som man har vaccineret imod. Derfor er anbefalingen, at man stadig lader sig vaccinere mod covid-19 – samt andre sygdomme, man ønsker at være beskyttet mod.

 • Skal mit barn undersøges pga. PFAS udsættelse?

  Børn skal følge de almindelige regelmæssige børneundersøgelser. Der er ingen specifikke undersøgelser, der vil kunne forudsige et eventuelt fremtidigt helbredsproblem, som man mistænker kan skyldes PFAS. Hvis børn har symptomer, skal de til lægen, der vil undersøge og evt. behandle barnet på samme måde, hvad enten det har været udsat for PFAS eller ej. Der er ikke specifikke undersøgelser eller behandlinger der er relevante i forhold til PFAS.

 • Kan PFAS i blodet få vaccinationerne til at virke dårligere?

  Enkelte studier viser, at PFAS kan mindske immunresponset på visse børnevacciner, men det har ikke medført øget forekomst af de sygdomme, der vaccineres mod. Anbefalingen er, at følge det almindelige børnevaccinationsprogram. Et muligt mindsket immunrespons er ikke det samme som, at vaccinationen er uden effekt.

 • Gravide om ammende

  Jeg overvejer at blive gravid. Kan fostret tage skade, hvis jeg har meget PFAS i blodet?

  Der er ikke fundet sammenhæng mellem abort eller for tidlig fødsel, men der er set en sammenhæng mellem PFOS og PFOA og nedsat fødselsvægt. Befolkningsundersøgelser har ikke fundet sammenhæng med udviklingsforstyrrelser, påvirket IQ, ADHD eller påvirket vækst i barndommen.

  Jeg er gravid og tror, at jeg har meget PFAS i blodet. Vil højt PFAS-niveau påvirke min graviditet?

  Der er for nogle børn fundet sammenhæng mellem PFOA og PFOS og lidt lavere fødselsvægt. Det vurderes at være i størrelsesordenen 50-100 g. Men der er ikke fundet øget risiko for meget lav fødselsvægt (under 2.500 g).

  Må jeg gerne amme mine børn, hvis jeg har spist forurenet mad/drukket forurenet vand/arbejdsmæssig eksponering?

  Det anbefales, at moderen undgår yderligere eksponering for PFAS. Stofferne udskilles i modermælken. Men amning giver mange andre sundhedsmæssige fordele for mor og barn. Det anbefales at fortsætte amning. Ved særlig stor eksponering og behov for rådgivning kan man blive henvist til en arbejds- og miljømedicinsk afdeling, der kan vurdere den konkrete eksponering og dermed rådgive ud fra det.

Fødevarestyrelsens oftest stillede spørgsmål

Kilde: Fødevarestyrelsen

 • Er der også PFAS i fisk?

  Fødevarestyrelsens tidligere analyser af fisk viser generelt ikke høje indhold af PFAS, og fisk vurderes fortsat at være en sund fødevare. Dette gælder også opdrættede fisk.

 • Er der risiko for PFAS-forurening af vildt?

  Fødevarestyrelsen indhenter løbende viden om PFAS i vildt. Nogle prøver der er analyseret af vildt, f.eks. ænder fra Harboøre Tange, har vist indhold af PFAS, og andre prøver havde ikke indhold. Hvorvidt vildt er forurenet med PFAS afhænger af deres ophold i forurenede områder, og den måde de søger føde på. Vildt afgræsser typisk større arealer og søger vand flere steder. Derfor vurderer Fødevarestyrelsen, at risikoen for, at vildt ophober PFAS, typisk er mindre end for kvæg, der græsser på et afgrænset område. Risikoen for kvæget forudsætter dog, at de opholder sig på et område med PFAS-forurening, enten i græs eller vand fra vandløb.

  Hvis du som jæger vil have vildt undersøgt for PFAS, kan du f.eks. kontakte et kommercielt/privat laboratorium eller Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted ved at sende en mail til 81@fvst.dk. Laboratoriet kan fortælle dig om prisen på en undersøgelse, svartider og krav til udtagning, forsendelse og emballering. Analyserne skal du selv betale for.

 • Jeg har dyr græssende på et område, som er med på MSTs liste over tidligere brandslukningspladser. Kan jeg spise kød og drikke mælk fra de dyr?

  Miljøstyrelsens liste omfatter brandøvelsespladser og viser områder, der kan være forurenet med PFAS. Risikoen for forurening vil bl.a. afhænge af jordbundsforhold og terrænhældning.
  Det er regioner, kommuner og Forsvaret, der afklarer den risiko og tager prøver lokalt. Generelt fraråder Fødevarestyrelsen, at du dyrker afgrøder og har græssende dyr på forurenede områder. Se nærmere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 • Skal jeg være bekymret for at drikke mælk og spise kød og fisk, fordi PFAS fra brandskum kan være endt i åer, på marker og enge?

  Det er sjældent, at Fødevarestyrelsen finder sundhedsskadelige rester af uønskede stoffer i danske fødevarer. Men efter fund af PFAS i flere kommuner, tester Fødevarestyrelsen, om de sundhedsskadelige stoffer fra flere brandøvelsespladser kan være endt i kød, fisk, mælk, foder og afgrøder dyrket i umiddelbar nærhed af brandøvelsespladserne. På nuværende tidspunkt er det kun i få tilfælde, f.eks. i kvæg fra en kogræsserforening ved Korsør og i kvæg der har græsset på Harboøre og Agger Tange, at Fødevarestyrelsen har fundet problematisk indhold af PFAS.

 • Hvor meget PFAS skal jeg have spist, før det er farligt?

  Det afgørende er, at du ikke har et højt indtag af PFAS igennem længere tid. Det er nemlig ikke det enkelte måltid, der er afgørende, men derimod indtag over længere tid. Helt generelt skal der ikke være PFAS i fødevarer. EU har fastsat grænseværdier for PFAS i visse animalske fødevarer (fisk, kød og æg).

 • Hvilket indhold af PFAS i fødevarer er OK, og hvad er for højt?

  EU har fastsat maksimalgrænseværdier for kød, æg og fisk. I vurderingen af PFAS fra kød spiller kostvaner en rolle. Derfor er Fødevarestyrelsen ekstra forsigtig i vurdering af kvæg, der har græsset på forurenede arealer, og hvor medlemmer af kogræsserforeninger spiser meget kød fra det samme dyr.

 • Hvad kan der ske, hvis du har et højt indtag af PFAS?

  Vi ved, at PFAS bl.a. kan være hormonforstyrrende, øge kolesteroltallet i blodet, give lav fødselsvægt, skade dit immunforsvar, f.eks. ved at mindske effekten af vacciner til børn, og skade din lever. Skal du have flere detaljer, må vi henvise til sundhedsmyndighederne.

 • Hvor længe bliver PFAS i kroppen?

  Hvis mennesker får PFAS i kroppen, er stofferne ikke lige til at slippe af med igen. Det kan tage flere år for mennesker at halvere deres indhold af PFAS i kroppen. For kvæg tager det nogle måneder. Kvæg kan således afgiftes ved at græsse nogle måneder på en mark, som ikke er forurenet. For høns er halveringstiden kortere (4-7 dage). Hvis høns får foder uden indhold af PFAS, vil æggenes indhold af PFAS falde efter kort tid.