Katte i naturen

Katte har en negativ indflydelse på vildtet, og Danmarks Jægerforbund har en klar holdning til, at katte ikke hører hjemme i den danske natur. Derfor er det også Danmarks Jægerforbunds holdning, at katte juridisk skal sidestilles med hunde. Det betyder, at de skal mærkes og bære halsbånd med kontaktoplysninger.

Derudover opfordrer Danmarks Jægerforbund til, at katte, der kan få adgang til naturen på fx landbrugsejendomme, neutraliseres. Der skal ikke ske en yderligere forplantning og dermed uhensigtsmæssig spredning af uønskede katte i naturen.

For at skabe et overblik over mængden af katte i naturen opfordrer vi til, at alle jægere – og andre der færdes ude – registrerer de katte, de ser, via app’en Naturappen. Se mere om det her. Det fremtidige arbejde med at undgå kattenes negative indvirkning på naturen kræver viden.

Fakta og regler om katte i naturen

 • Herreløse katte er omfattet af Dyreværnsloven og en særlig bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte.
 • Ejerkatte er omfattet af Mark- og vejfredsloven. 
 • Find gældende lovgivning her.

Må katte gå frit i naturen?

 • For herreløse katte er der ingen regler.
 • Ejerkatte må ikke færdes frit i naturen. Ejeren SKAL holde dem på sin egen ejendom. Dette fremgår helt klart af § 1 i Mark- og vejfredsloven, der siger, at ”Enhver er pligtig til på alle året tider at holde sine husdyr på sit eget”. 

Må man skyde katte?

 • Herreløse katte må skydes, hvis det sker et sted, hvor man lovligt kan anvende sit skydevåben, hvis det sker dyreværnsmæssigt forsvarligt, og hvis det sker uden forudgående indfangning.
 • Ejerkatte må IKKE længere skydes (heller ikke efter forudgående advarsel til ejeren), efter at Mark-og vejfredsloven blev ændret, medmindre katten angriber husdyr eller er til nærliggende fare for personer eller ejendom.
 • I praksis kan det være meget vanskeligt på stedet at afgøre, om en kat har en ejer, eller om der er tale om en herreløs kat. Man bør derfor være meget forsigtig, så man ikke kommer til at skyde en ejerkat. Det vil altid være jægerens ansvar at foretage denne vurdering.
 • Hvis en katteejer vælger at overtræde lovgivningen og lade sin kat strejfe, kan man kun anbefale, at katten får et tydeligt halsbånd på, så risikoen for forveksling med en herreløs kat formindskes.

Hvad gør man, hvis naboens kat generer?

 • Herreløse katte: Må skydes, hvis det sker et sted, hvor man lovligt kan anvende sit skydevåben, hvis det sker dyreværnsmæssigt forsvarligt, og hvis det sker uden forudgående indfangning. Ellers kontakt kommunen med henblik på indfangning og aflivning.
 • Ejerkattte: Optag (indfang) katten og underret ejeren om optagelsen inden 24 timer. Hvis katten er mærket, men ejeren ikke kendes, skal myndighederne (politiet) underrettes inden 24 timer. Myndighederne foranlediger optagelsen bekendtgjort.
  Ejeren har derefter 24 timer til at afhente katten.
  Katte, som ikke er ejermærkede, eller som ikke afhentes inden fristen på 24 timer, bliver umiddelbart optagerens ejendom.
  Kan ejerkatten ikke indfanges: Kontakt politiet.

Vær opmærksom på

Nedskydning af katte er et meget kontroversielt emne, som erfaringsmæssigt vækker stærke følelser i befolkningen, hvilket også er årsagen til, at muligheden for nedskydning af ejerkatte (efter forudgående advarsel) blev taget ud af Mark- og vejfredsloven ved revisionen i 2014. Når man betænker, at katteejere er lige så glade for deres kæledyr som f.eks. hundeejere er for deres hunde, bør man være meget tilbageholdende med nedskydning, medmindre man er helt sikker på, at der er tale om en herreløs kat.

I tilfælde af at kommune eller politiet ikke vil tage sig af sagen, vil vi i Danmarks Jægerforbund gerne informeres om dette, enten pr. mail på post@jaegerne.dk eller på telefon 8888 7500.