Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis)

Feltkendetegn

Amerikansk skarveand er en lille andefugl. Den er 35-43 cm lang og vejer 310-795 gram. Den har en lang hale, der ofte er oprejst. Hannens hals og krop er kastanjebrun. Toppen af hovedet, nakken og halen er mørkebrun/sort. Dens kinder er hvide og næbbet lyseblåt. Hunnens krop og hals er brunmeleret. Toppen af hovedet er mørkebrunt, mens nakke og kinder er hvidlig med en mørk linje. Hos hunnen er næbbet brunt.

Forveksling

Amerikansk skarveand kan forveksles med troldand og bjergand, men kan genkendes på sin opretstående hale.

Udbredelse og levesteder

Arten ses i søer, damme, vandløb og andre fugtige områder. Yngletiden er fra april til august. De yngler først, når de er 1 år gamle. Arten får normalt kun et kuld pr. år (2-3 unger pr. hun pr. år), men der kan forekomme to kuld.

Amerikansk skarveand specialiserer sig ved at lægge æg i andre vandfugles reder.

Den lever af hvirvelløse dyr (bløddyr), som den finder på bunden af søer og damme.

Hvorfor uønsket

Amerikansk skarveand har status som invasiv art i Danmark. Den kan parre sig med den sjældne og truede europæiske hvidhovedet and ( Oxyura leucocephala ) og på sigt udkonkurrere den. Amerikansk skarveand reguleres i Danmark for at bidrage til at begrænse udbredelsen af arten i Europa og dermed bidrage til beskyttelsen af hvidhovedet and.

Amerikansk skarveand er stadig relativ sjælden i Danmark. Ved regulering kan den minimeres i antal således, at tilstedeværelse af fuglen er betinget af indvandring udefra. Derfor opfordres jægere til at holde fokus på arten.


Kilde: mst.dk
Foto: Miljøstyrelsen