Konferencer og temadage

Danmarks Jægerforbund gennemfører eller deltager i en række jagt- og vildtfaglige projekter og ønsker at dele viden og erfaringer fra disse projekter. Vi inviterer løbende ind til konferencer - hold dig orienteret her på hjemmesiden.

Temaaften om råvildtforvaltning

 

Konference: Råvildtsymposium

Tirsdag den 11. september 2018 kl. 10.00 - 16.00

Symposiet giver et overblik over den nyeste viden fra ind- og udland om råvildtets trivsel. Symposiet henvender sig til myndigheder, forskere, forvaltere, rådgivere og jægere, som ønsker en opdateret viden om råvildtets ve og vel i det moderne landskab.

Sted: Jagtens Hus, Molsvej 34, Kalø, 8410 Rønde

Læs mere og tilmeld dig konferencen her inden den 2. september 2018

Temaaften om då- og råvildtforvaltning

Torsdag den 13. september 2018 kl. 17.00 - 22.00

Temaaften bl.a. om dåvildtets biologi og levevis, forvaltning - best practice, råvildttrivsel, forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal - nyeste forskning.

Sted: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Pris: Medlem kr. 330,- og ikke-medlem kr. 630,- Prisen er inkl. forplejning. 

Tilmeldingsfrist: 2. september 2018

Læs mere og tilmeld dig konferencen her inden den 2. september 2018 

Temadag: Vildt og ild

Læs mere om GOURMENSCH og Jægerforbundets tilbud her.

 

Kontakt i kurser@jaegerne.dk for eventuelle spørgsmål vedrørende konferencer og temadage.