Konferencer og temadage

Danmarks Jægerforbund gennemfører eller deltager i en række jagt- og vildtfaglige projekter og ønsker at dele viden og erfaringer fra disse projekter. Vi inviterer løbende ind til konferencer - hold dig orienteret her på hjemmesiden.

Temaaften om råvildtforvaltning

Onsdag den 6. juni 2018 kl. 17.15 - 22.00

Kreds 6 og 7 inviterer til temaaften om råvildtforvaltning og samforvaltning med då- og kronvildt. Flere steder i landet er der åbenbare udfordringer med at få genskabt robuste bestande af råvildt i de områder, der har været ramt af sundhedsproblemer. Kan vi gøre noget for forebygge mulige problemer i råvildtbestandene, og hvordan spiller det sammen med forvaltning af då- og kronvildt? Det er nogle af de emner vi behandler på temamødet.

Sted: Tune kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

Pris: Medlemmer kr. 224,-. og ikke-medlemmer kr. 524,-
Sandwich med vand kan tilkøbes ved tilmelding til en pris á kr. 75,-

Læs mere og tilmeld dig konferencen her inden den 13. maj 2018

Temaaften om då- og kronvildt

Onsdag den 20. juni 2018 kl. 18.30 - 22.00

Temaaften bl.a. om samforvaltning af hjortevildt - rå- då-, kron- og sikavildt, udfordringer i den praktiske forvaltning, debat om nuværende målsætninger osv.

Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Pl. 5, 8600 Silkeborg

Pris: Kr. 80,- pr. deltager inkl. kaffe og kage.

Læs mere og tilmeld dig konferencen her inden den 10. juni 2018

Konference: Råvildtsymposium

Tirsdag den 11. september 2018 kl. 10.00 - 16.00

Symposiet giver et overblik over den nyeste viden fra ind- og udland om råvildtets trivsel. Symposiet henvender sig til myndigheder, forskere, forvaltere, rådgivere og jægere, som ønsker en opdateret viden om råvildtets ve og vel i det moderne landskab.

Sted: Jagtens Hus, Molsvej 34, Kalø, 8410 Rønde

Læs mere og tilmeld dig konferencen her inden den 2. september 2018

Temaaften om då- og råvildtforvaltning

Torsdag den 13. september 2018 kl. 17.00 - 22.00

Temaaften bl.a. om dåvildtets biologi og levevis, forvaltning - best practice, råvildttrivsel, forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal - nyeste forskning.

Sted: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Pris: Medlem kr. 330,- og ikke-medlem kr. 630,- Prisen er inkl. forplejning. 

Tilmeldingsfrist: 2. september 2018

Læs mere og tilmeld dig konferencen her inden den 2. september 2018 

Temadag: Vildt og ild

Læs mere om GOURMENSCH og Jægerforbundets tilbud her.

 

Kontakt i kurser@jaegerne.dk for eventuelle spørgsmål vedrørende konferencer og temadage.