Fagkoordinatorer i Kreds 2:

Se under kontaktpersoner i Kreds 2.

Denne liste holdes opdateret af Danmarks jægerforbund

Nedenstående er fra Knud Pedersen og Lars Pultz data endnu ikke er opdateret hos DJ.

Senest opdateret 28032017: