Fagkoordinatorer i Kreds 2:

Se under kontaktpersoner i Kreds 2.

Denne liste holdes opdateret af Danmarks jægerforbund