Tilskudsmuligheder

Danmarks Jægerforbund ønsker at støtte jægerforbundets jagtforeninger, jægerråd og kredse i deres arbejde og aktiviteter og afsætter derfor årligt godt 1,5 mio. kr. fordelt på fire puljer, som der kan søges tilskud fra. 

Jægerforbundet bistår endvidere Miljøstyrelsen med administration af Skydebanepuljen. Og fra 2019 har Jægerforbundets lokale jagtforeninger fået mulighed for at søge en ny pulje: Friluftsrådets lokalforeningspulje.

Klik i listen nedenfor for at gå til de forskellige puljer

Derudover gør vi opmærksom på, at jagtforeningerne kan søge en række fonde på lige fod med andre foreninger, ligesom jeg via "Folkeoplysningsloven" kan søge tilskud i jeres respektive kommune. Da kommunerne ikke har en ansøgningskriterier og ansøgningsskemaer, bør jeg kontakte jeres kommune for yderligere information.