Tilskudsmuligheder

Danmarks Jægerforbund ønsker at støtte jægerforbundets jagtforeninger, jægerråd og kredse i deres arbejde og aktiviteter og har i 2023 afsat knap 1 mio. kr. hertil, hvoraf de 475.000 kr. ligger i DJ Puljen og resten er lagt ud i kredsene. 

Tilskud til kastemaskiner mv. til skydebaner kan søges via Skydebanepuljen, som administreres af  Miljøstyrelsen, og Friluftsrådet har en  lokalforeningspulje, hvor foreningerne kan søge tilskud til aktiviteter, indkøb af materialer mv.

Klik i listen nedenfor for at gå til de forskellige puljer

Derudover gør vi opmærksom på, at jagtforeningerne kan søge en række fonde på lige fod med andre foreninger, ligesom jeg via "Folkeoplysningsloven" kan søge tilskud i jeres respektive kommune. Da kommunerne ikke har en ansøgningskriterier og ansøgningsskemaer, bør jeg kontakte jeres kommune for yderligere information.