Tilskudsmuligheder

Danmarks Jægerforbund ønsker at støtte jægerforbundets jagtforeninger, jægerråd og kredse i deres arbejde og aktiviteter og har i 2024 afsat godt 1 mio. kr. hertil, hvoraf de 750.000 kr. ligger i DJ Puljen og resten er lagt ud i kredsene. 

Tilskud til kastemaskiner mv. til skydebaner kan søges via Skydebanepuljen, som administreres af  Miljøstyrelsen, og Friluftsrådet har en  lokalforeningspulje, hvor foreningerne kan søge tilskud til aktiviteter, indkøb af materialer mv.

Klik i listen nedenfor for at gå til de forskellige puljer

Derudover gør vi opmærksom på, at jagtforeningerne kan søge en række fonde på lige fod med andre foreninger, ligesom I via "Folkeoplysningsloven" kan søge tilskud i jeres kommune. Da kommunerne ikke har ens ansøgningskriterier og ansøgningsskemaer, bør I kontakte jeres kommune for yderligere information.