NSR PARTRIDGE

Projektet PARTRIDGE finansieret af Interreg Nordsø regionen, er blevet forlænget indtil 2023 og har udvidet de deltagende lande med Sverige og Danmark. Projektet omfatter derfor på nuværende tidspunkt deltagende organisationer fra både England, Skotland, Tyskland, Holland og Belgien og nu også Sverige og Danmark.

Formålet med projektet er et ønske om at vise, at man gennem en målrettet indsats for at bevare eksisterende landskabselementer og udføre målrettede tiltag, kan forbedre levesteder for de arter der lever i landbrugslandet, herunder blandt andet sangfugle, harer og ikke mindst agerhøns, som både er projektets maskot, men også betragtes som en af de bedste indikatorarter på naturtilstanden i landbrugslandet. I sidste ende skal disse erfaringer ønskeligt influere den europæiske landbrugspolitik, så der sikres en langvarig opmærksomhed på naturen i landbrugslandet. De rette levesteder og tilgængelighed af føde, er begrænsende faktorer, som har stor indflydelse på tilstedeværelsen af dyreliv tilknyttet landbrugslandet. Mange arter tilknyttet landbrugslandet er i hastig tilbagegang. Det er efterhånden kendt og accepteret af mange.

Fra projektets side arbejder man på at demonstrere hvordan netop levesteder og fødetilgængeligheden kan understøttes. Det sker på 10 demonstrationsarealer som ligger i alle medlemslande, på nær Sverige og Danmark, hvor 7 pct. af arealet består af tiltag og eksisterende natur og landskabselementer, af værdi for dyrelivet.

PARTRIDGE har det ambitiøse mål at øge biodiversiteten med 30 pct. inden for projektperioden, som strækker sig fra 2016-2023.