Hjortevildt

Under søjlen Hjortevildt arbejder Danmarks Jægerforbund med vildtfaglige emner inden for de store landlevende pattedyr - og skovene.

Søjlen sorterer politisk under Jægerforbundets Hjortevildtudvalg.

Til hjortevildtsøjlen hører klovbærende vildt (kron-, då-, sika- og råvildt, visent og vildsvin), bæver og ulv.