Duer

Duer er tilpasningsdygtige fugle, som især er kendt for deres store reproduktionsevne. Kuldstørrelserne er meget små, og mange æg går tabt under udrugningen. Til gengæld kan fuglene have op til fire yngleforsøg om året. I nogle lande er antallet af nogle duearter blevet så højt, at de nu betragtes som ”flyvenderotter” og bekæmpes hele året.

Duer er monogame og lever parvis i yngletiden. På andre tidspunkter samles duerne i flokke af varierende størrelse, som kan udrette massive skader på landbrugsafgrøder.

Ringdue (Columba palumbus)

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)