Vejle Jægerråd

Jægerrådsformand 

Kenneth Weber Søbye 

Mobil. 24253159 

Mail. kenneth@soebye.dk