Anskaffelse af jagthund

”Ingen jagt uden hund” har været et kendt slogan igennem mange år, men når det er sagt, skal valget også være velovervejet, og man bør træffe sit valg ud fra en prioriteret rækkefølge.

Inden man beslutter sig for at anskaffe sig en jagthund, kan det anbefales at gøre sig nogle overvejelser omkring det behov man har. Det er vigtigt, at den race man vælger passer til netop dette behov. Her tænkes især på de jagtmuligheder, man har, og den jagtform man ønsker at anvende hunden til.

Samtidig er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i de forpligtelser, det indebærer at anskaffe sig en jagthund. En jagthund kræver daglig omsorg, så man skal gøre sig klart, at hunden skal fodres, vandes, luftes, klappes, og i det hele taget skal den være en del af ens familie hver eneste dag. Man har ansvaret for hunden døgnet rundt. Endelig har hunden krav på at blive uddannet, så den ikke er en plage for sig selv og omgivelserne. Føler man disse overvejelser er meget vanskelige, og er man bekymret for, at hunden vil blive en klods om benet, så er det bedre at undlade at anskaffe sig en hund. I Danmarks Jægerforbund har vi har udarbejdet nogle anbefalinger for træning og håndtering af hund, som kan være gode at have med i sine overvejelser, inden man anskaffer sig en jagthund. Læs DJ's etiske retningslinjer for håndtering og træning af hunde.

Uanset om hunden skal være jagthund og/eller ren familiehund, bør man sætte sig nøje ind i, hvad en jagthund har behov for i det daglige. En jagthund har brug for trygge omgivelser med nogle kærlige og faste rammer. Den skal have mulighed for meningsfyldte aktiviteter i overensstemmelser med dens natur, og den have mulighed for at blive fysisk og psykisk træt. Hunden har krav på et ordentligt sted at være både i dagtimerne og om natten. Den skal have kontakt med mennesker i mange timer hver dag. Alt dette og meget mere skaber nemlig fundamentet i et godt forhold mellem hund og fører/familien, som er afgørende for en god oplevelse på jagt for både dig som hundefører, men også for dine jagtkammerater.

Behov i forhold til jagtmuligheder

Jagthunderacerne er fremavlet igennem generationer til forskellige jagtlige formål, og nogle jagthunderacer er mere specialiserede end andre. Dette skal man have med i sine overvejelser, når man overvejer at anskaffe sig en jagthund.

Arv og miljø

Hundens arvelige egenskaber bestemmes i det øjeblik, hvor sædcellen og ægcellen mødes, og der sker en sammensmeltning af generne fra forældrehundene. De arvelige egenskaber danner i samspil med det miljø, som hunden vokser op i, rammen for hundens udvikling. Det arvelige bidrag til det endelige resultat kan således ikke påvirkes i hverken negativ eller positiv retning af det miljø, som hunden vokser op i. Det er altså de arvelige egenskaber, der udstikker rammerne for hundens evner, mens miljøet, træning m.m. afgør, hvor langt udviklingen sker inden for disse rammer. Det er således op til opdrætteren og i særdeleshed hvalpekøberen at påvirke hvalpen i den rigtige retning, så hunden stimuleres og motiveres bedst muligt i denne udvikling. De rette arvelige egenskaber er til en vis grad en forudsætning for at få en dygtig hund, men man har store muligheder for at forme hunden til den ønskede adfærd gennem en målrettet og effektiv uddannelse og træning.

Når man vælger en hvalp fra forældrehunde, som har bevist deres jagtlige kunnen, har man således det bedste grundlag for at få en god jagthund. Men selv om man vælger en hvalp fra forældrehunde som er dygtige, får man ikke automatisk en god hund. Forstår man at udnytte de medfødte forudsætninger, er grundlaget for at få en god jagthund til gengæld til stede.

Sørg for at se forældrehundene

For at sikre sig, at den hvalp man planlægger at anskaffe sig, er i orden, er det afgørende at forældrehundene og deres forfædre er gode jagthunde. Derfor bør man, hvis det er muligt, se og opleve forældrehundene på jagt, i deres hjem, i bilen, sammen med børn osv. samt observere om deres sundhed er i orden. Herved kan man danne sig et billede af det grundlag som måske skal blive til en jagthund for en selv. Indsigt i forældrehundene er måske det allervigtigste parameter, når man skal vælge hvalp.

Han eller tæve?

Skal man vælge hanhund eller tæve? Valget af køn beror ofte mere på hundekøberens temperament end på faktuelle brugsmæssige forskelle. Derfor er det vanskeligt at komme med generelle råd, idet nogle hundeførere arbejder bedst med tæver, mens andre arbejder bedst med hanner. Skal man generalisere lidt, kan hanner ofte være mere ligetil og ukomplicerede - måske lidt flegmatiske. Undertiden kan de virke ubekymrede og med masser af gå på mod - lidt drengede. Tæver kan være lidt mere komplicerede, egenrådige, måske endda mere snedige, og derfor kan de være svære at tolke.

Valg af opdrætter

Vær omhyggelig med at udvælge opdrætter. Der findes både meget ansvarsfulde og seriøse opdrættere og desværre også plattenslagere. Derfor bør man altid bede opdrætteren om referencer - hvalpekøbere, som tidligere har købt hund hos opdrætteren.

Besøg flere opdrættere, så du selv danner et indtryk af, hvilke kvaliteter du sætter pris, når du skal vælge opdrætter. Ved besøgene kan du skabe en tillidsafkodning af den enkelte opdrætter. Troværdigheden og seriøsiteten hos opdrættere kan nemlig ofte vise sig at være den altafgørende faktor for, om hvalpen er i orden.

Der findes ingen facitliste for det rigtige hvalpekøb, men her nogle gode råd: Sæt dig godt og grundigt ind i racernes forskellighed og forcer. Gode hvalpe er ofte dyre. Det er dog ikke nødvendigvis sammenhæng mellem at betale en høj pris for en hvalp og så få en god hvalp.

Hvalpene skal virke livlige og nysgerrige. Har de lige været aktive i længere periode eller netop spist, vil de naturligvis være trætte, men ellers skal der helst være fuld damp på. Hvalpene skal være kontaktsøgende, og de må ikke virke nervøse over for mennesker, men en sund skepsis er dog et udmærket tegn. Sørg for at se tæven sammen med hvalpene og se deres daglige opholdssted. Opdrættere, der ikke lader hvalpekøberen se dette, men fremviser dem et andet sted, kan have noget at skjule og bør sorteres fra. Hvalpe skal være velplejede. Køb aldrig hvalpe af medlidenhed. Slå aldrig handlen af på stedet. Aftal at ringe besked. Fornuften kan komme snigende, når den første begejstring har lagt sig. Udarbejd en købsaftale med opdrætteren, så begge parter er sikre på, at man forstår og er enige med hinanden.

Udvælgelsen af hvalpen

Når man så endelig har bestemt sig for race, opdrætter m.m., så kommer man til det kæmpe valg, det er, nemlig at vælge den rigtige hvalp blandt dem, man kan vælge imellem. Der findes ingen facitliste på dette, men man kan sige, at for langt de fleste vil den hvalp, der er mest kontaktsøgende og samtidig har den største lyst til at bruge næsen, være et godt valg.

Generelt skal man dog bruge tid på at lytte til opdrætteren, som rigtig mange gange i løbet af en dag har kikket på hvalpene, og som udgangspunkt kan se forskellen. Råd fra opdrætteren bør altid være en del af beslutningsgrundlaget.

Eksteriør

Det er meget svært at se på en hvalp om den vil udvikle sig ordentligt, men som nævnt bør man sørge for at komme til at se begge forældrehunde og deres eventuelle eksteriørbedømmelser. Hunde, hvis forfædre har gode eksteriørbedømmelser, har alt andet lige gode muligheder for at vokse op som sunde og fysisk fejlfrie hunde.
Herved må man formode, at man kan få et vink om, hvordan hvalpen kommer til at se ud.

Biddet

Allerede i en meget tidlig alder kan biddets tendens vise sig. Det er dog aldrig sikkert, at hvalpens første tandsæts opbygning også er identisk med det blivende tandsæt.

Ørerne

Hvalpens ører skal være pæne og rene, det kan nemlig være med til at fortælle, at hundens sundhed generelt er i orden.

Øjne

En hvalps øjne er blå, og de må ikke virke matte. Hængende øjenlåg må ikke under nogen omstændigheder accepteres, fordi dette kan medføre mange problemer med betændelse, når hunden får snavs i øjnene under jagt.

Den rigtige rækkefølge

Anskaffelse af en hvalp er en trinvis proces, som bør følge den nedennævnte rækkefølge. Derved sikrer man sig, at man får overvejet alle detaljer, får valgt den rette race ved den rette opdrætter, og overordnet set får valgt netop den hvalp som giver én den rette jagthund.

  1. Overvejelser om de forpligtelser der følger med, når man anskaffer sig en hund.
  2. Muligheder for at tilbyde den rigtige jagtform til racen samt have tiden og motivationen til at uddanne jagthunden.
  3. Valg af race og køn.
  4. Valg af opdrætter.

Valg af hunderacer

Gennem generationers avlsarbejde har de enkelte hunderacer udviklet hver deres speciale, som vi kan drage fordel af. Alle jægere og hundefolk har ansvar for og pligt til ikke at ødelægge dette. Hunderacernes forskellige specialer skal respekteres. Man ser for eksempel jagthunde uden anlæg for stand arbejde på marken sammen med hunde med stand og ofte ødelægge førstnævnte - de stående hundes - arbejde. I det øjeblik den stående hund trækker op til stand, kommer den anden og rejser vildtet til stor irritation for jægerne, hundeejeren og ikke mindst hunden. Man kunne aldrig drømme om at bruge en ruhåret hønsehund til gravjagt – det burde være en lige så stor selvfølge, at hunde uden anlæg for stand ikke arbejder sammen med stående hunde ved markarbejde.

Når jægere taler om jagthunde, er det som oftest typerne stående, stødende og apporterende racer, som er i tankerne. Altså racer som ruhåret hønsehund, springer spaniel og labrador for at nævne de mest almindelige af de tre typer. Gravsøgende hunde, støvende hunde og eftersøgningshunde er naturligvis også jagthunde. Men selv om man ofte ser f.eks. terriere, som apporterer godt fra både land og vand, er det alligevel de tre førstnævnte typer, der refereres til, når der diskuteres jagthunde i bred almindelighed. De stående, stødende og apporterende hunde har hver sit arbejdsområde. Fælles for dem er, at de skal kunne hente vildtet, altså apportere.

Uanset de racespecifikke forskelle kræver det tid at uddanne en god effektiv jagthund, hvorfor det er vigtigt, at man træffer det rigtige valg i forhold til jagt, tid og familien.

Se desuden videoen: Valg af hunderace og køb af jagthund 

Er du i tvivl om hvilken race du skal vælge, kan du med fordel søge hjælp i din lokale jagthundeklub, ligesom du er velkommen til at kontakte jagthundekonsulent ved Danmarks Jægerforbund, Ove Dam Hedegaard


Hør afsnittet om anskaffelse af hvalp i vores podcastserie om jagthunden: