Markvildt

Under søjlen Markvildt arbejder Danmarks Jægerforbund med vildtfaglige emner inden for de vildtarter, der har tilknytning til det åbne lands natur. Søjlen sorterer politisk under Jægerforbundets Markvildtudvalg.

Til markvildtsøjlen hører en divers række af vildtarter som hønsefugle, hare, vildkanin, ræv og andre pattedyrsprædatorer. 

Et af vores meget væsenlige projekter i disse år omhandler netop markvildtet. Du kan læse meget meget om vores nationale markvildt projekt her