Valg i kreds 1

I 2024 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Dagsordenen til det ordinære årsmøde offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest to uger før årsmødet. Her vil alle indkomne forslag samt navnene på kandidater til hovedbestyrelsen, HB-suppleant og kredsformand fremgå.

Alle kandidater har mulighed for at præsentere sig her på siden.

Grethe Jakobsen, kandidat til kredsformand, kreds 1

Hvem er du?

Jeg er 58 år, og jeg er gift med John, bor i Strandby på et lille landsted sammen med Spike og Snoopy. Familien rummer voksne børn og børnebørn, som vi nyder at bruge tiden sammen med. Til daglig arbejder jeg som udviklingskonsulent i HR, Arbejdsmiljø og MED v/Hjørring Kommune. Jagtligt allround gennem et langt jægerliv, men husmandsjagter og fællesjagter i Danmark er de foretrukne, mens øjeblikkene alene i tårnet eller blot omkranset af skoven er "My kind of wellness". Jeg deltager også gerne i konkurrencer. Det holder mig skarp. Jeg har været kredsformand i kreds 1 i to perioder og er nu på vej ind i 3. periode.

Hvad vil du arbejde for som kredsformand?

I kreds 1 har vi haft et kontinuerligt fokus på rekruttering af medlemmer, hvilket på trods af mørke udsigter på kurverne gennem årene har båret frugt og vist stigende tal gennem årene. Dette fokus vil jeg fortsætte med at have i samarbejde med Kredsbestyrelsen sammen med vores 4 pejlemærker under overskriften God jagt i generationer.

  1. Det gode jægerhåndværk/koordinatorernes arbejde
  2. Ansigtet udadtil mod Hr. og Fru Danmark - Her støtter Kredsen de foreninger som ønsker at profilere Danmarks Jægerforbund og det gode jægerhåndværk, så vi bliver direkte synlige i befolkningen til blandt andet byfester, høstdage, landsbydage, open by night, dyrskuer, naturmøder, mv.
  3. Bestandsovervågning hvor vi efter en lynindsats fik Kredsen sat mange prikker på landkortet. Vi skal i næste fase fokusere på at blive på bølgen.
  4. Endelig er der juniorindsatsen, som vi alvor kan se frugterne af. Jeg drømmer om, at alle jægerråd og foreninger enten i samarbejde med andre eller selv har arrangementer for den yngre generation.

Jeg kan li' at så et frø eller skubbe til en udvikling, især når det skaber resultater, men det kræver i den frivillige del af forbundet, at jeg konstant har et særligt øje for de ressourcer, der er til rådighed, så gløden i de frivilliges øjne bevares. Jeg ved, at når vi lykkes med ting sammen, gør det os stærke og tiltrækker flere kræfter. Jeg ved også, at når en opgave dræner frivillige - så skal den lukkes ned.

Hvad ser du som de største opgaver i de kommende 4 år?

Udfordringen for os de næste 4 år ligger både i det udadvendte og det indadvendte. Udadtil skal vi blive bedre til at læse de politiske dagsordener og synliggøre os med de gode historier, vi allerede har. Jægerne har i generationer opbygget erfaring og viden, som ikke mange har om naturen. Derfor har vi et ansvar i at bygge bro mellem holdninger. Indadtil ligger der en opgave i at synliggøre, at både vores håndværk og vores organisation i alle lag rummer muligheden for personlig udvikling og livslang læring samt fællesskab. Der mangler vi en del i, at det arbejde står tydeligt.