Jagtens Hus

Jagtens Hus er Danmarks Jægerforbunds domicil lidt uden for Aarhus ved Kalø. Huset blev indviet i 2016 og huser til dagligt hele administrationen og en række faciliteter, der står til rådighed for organisationen.

Huset er Danmarks Jægerforbunds tilbud til alle jægere, jagt- og naturinteresserede i Danmark. Der er tale om et videnscenter, et uddannelsescenter, et forskningscenter, udviklings- og demonstrationscenter. Ja, kort sagt Danmarks midtpunkt for alt, hvad der handler om jagt, vildt, våben, hunde, anvendelse af vildt, m.v. – og herunder naturen i og omkring alle disse emner. Det er et center, der spænder fra undervisning og kultur, over innovation og råvarer til mad og mode.

Jagtens Hus ligger i de smukke omgivelser ved Kalø Vig - kun 30 minutter fra Århus centrum.

Huset

Jagtens Hus består af to længebygninger og et formidlingshus - Besøgscenteret for Danmarks vilde dyr og deres levesteder.

Bygningen tættest på skoven - som vi kalder videnscentret - huser receptionen, administrationens kontorpladser, et lokale til partering og undersøgelse af vildt, et våbenværksted og trofælaboratorium.

I længebygningen tættest på vandet findes forskellige mødelokaler, undervisningslokaler, kantine og en jagtstue. Huset kalder vi uddannelsescentret. Huset er også centrum for mange af kursus- og uddannelsestilbuddene til medlemmer og jagtforeninger i Danmarks Jægerforbund. 

Foran de to længebygninger har vi et offentligt besøgscenter, som hedder Besøgscentret for Danmarks vilde dyr og deres levesteder. Her formidler vi jagt og natur overfor offentlighed, turister, skoler og så videre. Du kan læse mere om besøgcentret her