Midlertidig opbevaring af våben

Under nogle omstændigheder kan kravene til opbevaring af dine skydevåben minimeres. Det er når der er tale om midlertidig opbevaring, blandt andet i forbindelse med jagt, skydekonkurrencer eller andre anerkendelsesværdige formål. I disse situationer gælder de almindelige krav om opbevaring af skydevåben ikke.

 

Hvor lang tid gælder midlertidig opbevaring?

Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt. Skal du f.eks. på jagt hos en kammerat om lørdagen, så kan du tage dine skydevåben med hjem til kammeraten om fredagen, og blive der til om søndagen. I hele denne periode kan du opbevare dine medbragte skydevåben under de lempede opbevaringskrav, som gælder for midlertidig opbevaring af skydevåben.

 

Hvordan opbevarer jeg våbnene?

Du har flere muligheder for at opbevare dine skydevåben korrekt i forbindelse med midlertidig opbevaring.

  1. Skydevåbnene skal være under konstant tilsyn
  2. eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåst gemme
    • eller fastlåst til mur
    • eller lignende og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.
  3. Ammunition til skydevåben skal opbevares for sig i et aflåst gemme.

 Læs mere i bekendtgørelse om våben § § 24 og 25.