Rovfugle

Det er altid en naturoplevelse af de helt store, at møde en af de danske rovfugle i naturen. Her kan du blive klogere på vores rovfugle.

Rovfugle er kødædere med kraftige klør, kaldet fangere, og krumme næb. De er specialiserede fugle, som skiller sig markant ud i fødevalg og jagtmetode.

Fuglene er afhængige af at kunne flyve hele året for at finde føde, og de fælder derfor fjerene løbende. Der er ofte forskel på størrelsen mellem kønnene, og som regel er det hannen der er mindst. Fuglene er monogame, og hannerne fodrer som regel hunnerne i ynglesæsonen.

Rovfugle bliver sent kønsmodne, får små kuld unger og bruger mange kræfter på yngleplejen. Fuglene har derfor en relativ langsom bestandomsætning.

Tidligere har rovfuglene været stærkt efterstræbt, hvilket betød en stor nedgang i antallet af ynglefugle og enkelte arter blev helt udryddet.