Kønsoptælling af edderfugl

Hvis du vil have medindflydelse på fremtidens forvaltning af edderfuglen, så er der brug for dig. I weekenden den 9.-10. marts skal der nemlig tælles både hanner og hunner, og du behøver ikke være strand- og havjæger for at være med. Alle, der befinder sig i nærheden af kysten i tidsrummet mellem kl. 6 og 12 én eller begge dage, kan hjælpe. Og der er brug for så mange tællere som overhovedet muligt.

Målet med optællingen er at bidrage til den viden, der er om edderfuglen, således at den fremtidige forvaltning kan ske ud fra det bedst mulige datagrundlag. Kønsoptællingen bidrager til at danne et billede af vinterbestanden af edderfugle i de danske farvande, umiddelbart inden de begynder at drage mod ynglepladserne. Til slut vil resultaterne af tællingerne rundt om i landet blive samlet offentliggjort i en rapport, som vil kunne bruges i forvaltningen af edderfugl fremadrettet.

Sådan gør du

Uanset om du kender et godt sted at tælle fra eller har brug for hjælp til at finde et egnet område, så skal tællingerne koordineres. Derfor skal tilmelding ske ved at kontakte Anders Bruun Nørring eller Christian Eilers fra strand- og havjagtsudvalget. Som vil hjælpe dig med at finde et egnet område.

Kontaktinfo

Anders Bruun Nørring: hej@abn.dk, tlf. 91560722
Christian Eilers: cleilers@icloud.com, tlf. 22416788

Foto: Carsten Holm Clausen