Vingeundersøgelse

Vingeundersøgelsen indsamler frivilligt indsendte vinger fra en række jagtbare fuglearter. Det er jægere, der sender vingerne ind. Vingeundersøgelsen hører under Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Kalø. Siden 1970'erne er der på den ene eller anden måde indsamlet vinger fra udvalgte fuglearter i Danmark. Jægerne indsender vingerne, og  Aarhus Universitet udarbejder resultaterne for undersøgelsen.

Vingeundersøgelsen sætter flere nuancer på den obligatoriske vildtudbytteindberetning, som alle jægere skal lave årligt. I samspil med vildudbyttestatistikken udgør vingeundersøgelsen det faglige grundlag, som jagten administreres på i Danmark, og er sammen med nationale og internationale optællinger af de jagtbare fugles bestande af afgørende betydning for fastsættelse af jagttiderne.