Læserbreve

I magasinet Jæger lader vi gerne vores læsere komme til orde.

Retningslinjerne er således:

  • Læserbreve til Jæger skal være forsynet med navn og adresse. E-mailadresse medtages kun, hvis indsender udtrykkeligt ønsker det.
  • Af pladshensyn må læserbreve maksimalt have et omfang på 250 ord.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at vælge blandt de indsendte bidrag og til eventuelt at forkorte, men som hovedregel bringes læserbreve i den rækkefølge, de modtages. Du skal være medlem af Danmarks Jægerforbund for at få bragt et læserbrev. Send derfor dit medlemsnummer med henvendelsen.
  • Det er redaktionens princip, at rubrikken i videst muligt omfang skal være medlemmernes eget forum. Som hovedregel undlader vi derfor at kommentere læserbrevene, og vi retter kun sproglige fejl, som er direkte meningsforstyrrende. Vi forventer dog, at debattørerne udviser selvkritik, så debatten føres på en ordentlig måde og i en ordentlig tone.
  • Læserbreve sendes til: laeserbrev@jaegerne.dk med „Læserbrev“ anført i emneboks.
  • Læserbreve skal være redaktionen i hænde senest den 1. i måneden, før den ønskes bragt.