Hvorfor samler vi
tænder ind?

I efteråret 2017 indførte Miljø- og Fødevareministeren en ny forvaltningsramme for Danmarks kronvildt.

Målet var at sikre en mere naturlig bestandssammensætning. Det har hidtil været en stor udfordring, at der nedlægges for få hundyr og kalve, og at der generelt er for få modne hjorte i landets bestande. En moden hjort forstås ved en alder på minimum 8 år. Det er først ved den alder, at hjortene for alvor har konsolideret deres styrke.

Der blev derfor indført en kraftig minimering af jagten på hjorte større end spidshjort. For at overvåge effekten af disse ændringer blev det besluttet at monitere kronhjorteudbyttet via en frivillig indsamling af materiale om de nedlagte hjorte. Det vigtigste element var en aldersvurdering af hver enkelt hjort ved hjælp af tandsnitsmetoden.

Jagtfaglig chef Niels Søndergaard om jægernes som vidensindsamlere: