Nyheder fra kreds 4

Ny struktur i Danmarks Jægerforbund.

Opdatering af jagttider på kron-og dåvildt.

200m kikkertklasse.

Ny web koordinator i kreds 4