Årsmøde 2022

Kredsens årsmøde i kreds 1 12. marts - Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, Brovst. TILMELDING HER:

Indtegning og morgenkaffe fra kl. 8.30 - mødet starter kl. 9.30.
Pris pr. deltager er 150,- kr. som dækker morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding nødvendig og senest 1. marts.

DAGSORDEN ÅRSMØDE I KREDS 1  

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning om Kredsens virksomhed.
 4. Orientering om Kredsens økonomiske forbrug.
 5. Orientering om Hovedbestyrelsens arbejde.
 6. Valg af Hovedbestyrelsesmedlem
 7. Valg af Suppleant til Hovedbestyrelsen
 8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer (jfr. § 23, stk. 2, nr. 4).
 9. Indkomne forslag. Sendes til Kredsformand senest 19. februar og vil blive offentliggjort på denne side.

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen og direktør Karen Friis deltager under punkt 4 i mødet.

Indstillet til Hovedbestyrelsen: Leif Bach
Indstillet som suppleant for HB: Tage Espersen.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke er fremsat af Kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i et jægerråd eller af en lokal jagtforening. Alle forslag skal tilgå Kredsformanden senest 19. februar - 3 uger før Kredsens årsmøde.

JFR. PKT 9. Indkomne forslag:

Frederikshavn Jægerråd: Forslag vedr. Juniorjæger

Rebild Jægerråd: Forslag vedr. stemmeret


Alle medlemmer i Kreds 1 kan deltage i årsmødet, dog er følgende stemmeberettigede til Kredsens årsmøde:  Kredsbestyrelsen, Formænd for jægerråd og Fagkoordinatorer og derudover fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  Kredsmødet er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter.

Liste over indstillede til delegerede til Repræsentantskabet jf. punkt 6:
Gerne liste til print

 • Læsø: Svend Thyø
 • Morsø: Navn er på vej
 • Thisted: Martin F. Poulsen, Jesper Lousdal, Benny Trap Larsen
 • Jammerbugt: Henning Kiil, Leif S. Højbjerg, Leif Kjeldgaard, Lars Kristensen
 • Hjørring: Jacob Brasholt, Kurt Thomsen, Knud N. Jensen, Jørgen Jørgensen 
 • Frederikshavn: Allan Mandrup, Mads Lindegård, Per Lindegård, Lasse Bredahl 
 • Brønderslev: Henrik Hansen, Erik Madsen, Flemming Bolmgren
 • Vesthimmerland: Jeanette B. Madsen, Per Flak, Hans W. Dalbram 
 • Mariagerfjord: Jens Libak Pedersen, Palle Bjerre, Helle Larsen 
 • Rebild: Kim Mark, Karsten B. Kristensen, Elon Godiksen 
 • Aalborg: Evi Risdahl, Brian Lichon, Benny Sørensen, Torben Larsen, Søren Birk Nielsen,
                Søren Lauesen, Niels Peder Greve, Per Østergaard

Derudover er Kredsbestyrelsen delegerede til Repræsentantskabet.

Vi glæder os til at se jer

På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen
Kredsformand

TILMELDING HER: LINK

 Beretninger fra koordinatorerne: (beretninger er undervejs og opdateres lbn.)